17 razy większe zadośćuczynienie, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel

17 razy większe zadośćuczynienie, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel

Niniejszym chcielibyśmy podzielić się z Wami dużym sukcesem związanym ze sprawą o zadośćuczynienie, którą prowadzi należąca do naszej Grupy Kapitałowej kancelaria prawna LEXBRIDGE.

Zadośćuczynienie za śmierć 17-latka

W tym przypadku, tj. w sprawie o zadośćuczynienie za tragiczną śmierć 17-latka w wypadku drogowym, prowadzimy zarówno sprawę karną, jak i cywilną. Reprezentujemy rodziców, brata i obie babcie 17-latka, który poniósł śmierć w wypadku drogowym w październiku 2015 r. pod Opolem.

Ubezpieczyciel przyznał rodzicom po 20.000 zł zadośćuczynienia, jednak wypłacił im tylko po 4.000 zł, ponieważ przyjął aż 80% przyczynienia zmarłego. 17-letni pasażer nie zapiął pasów bezpieczeństwa i wypadł z samochodu oraz jechał z kierowcą, który miał około 2 promile alkoholu we krwi. Obaj wracali z tej samej prywatki, na której spożywali alkohol.

Pozwy do sądu i… 65% przyczynienia

Złożyliśmy pozwy do sądu. Sąd Okręgowy w Opolu, rozpoznający sprawę rodziców zmarłego, uznał za odpowiednie kwoty zadośćuczynienia po 100.000 zł (a więc tak, jak chcieliśmy), jednak przyjął 65% przyczynienia zmarłego – za brak zapięcia pasów bezpieczeństwa i świadome podróżowanie z nietrzeźwym kierowcą.

Sąd Okręgowy w Opolu stwierdził, że gdyby syn Klientów miał zapięte pasy, to nie wypadłby z samochodu i nie doznałby śmiertelnych obrażeń ciała. Poza tym z tzw. zasad doświadczenia życiowego wynika, że niemożliwym jest, aby zmarły nie zauważył, iż kierowca, który ma 2 promile, jest nietrzeźwy.

Apelacja i… 30% przyczynienia

Złożyliśmy apelację od tego wyroku, nie zgadzając się z 65% poziomem przyczynienia. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uwzględnił naszą apelację w całości, przyjmując przyczynienie zmarłego na poziomie 30%! Sąd podzielił naszą argumentację, że pasy nie zapobiegłyby skutkowi śmiertelnemu ze względu na sposób uderzenia pojazdu w drzewo oraz że zmarły niekoniecznie musiał wiedzieć o nietrzeźwości kierowcy.

Jednak w ocenie Sądu syn Klientów powinien zachować ostrożność i przynajmniej zapytać kierowcę, czy ten nie spożywał alkoholu. Stąd zostało ostatecznie ustalone przyczynienie w wysokości 30%.

70 000 zł zadośćuczynienia zamiast 4 000 zł!

Reasumując, udało nam się zmniejszyć przyczynienie z 80% do 30% oraz uzyskać dla rodziców zmarłego po 70.000 zł w miejsce wypłaconych przez ubezpieczyciela 4.000 zł. Oznacza to, że udało się wywalczyć dla poszkodowanych 17,5 razy większą kwotę, niż pierwotnie proponowała firma ubezpieczeniowa!

Powyższy wyrok pomoże nam uzyskać wyższe kwoty także w sprawie o zadośćuczynienie dla brata i babć zmarłego oraz w sprawie o zadośćuczynienie za obrażenia ciała dla brata zmarłego, które nadal toczą się w Sądzie Rejonowym w Opolu.

Sprawa karna nadal w toku

Zaznaczyć należy, że pomimo prawomocnego zakończenia sprawy cywilnej, nadal toczy się sprawa karna przeciwko sprawcy wypadku i to przed sądem pierwszej instancji. To nie pierwszy przypadek, kiedy po zakończeniu sprawy cywilnej i wypłacie zasądzonych kwot, nadal reprezentujemy Klientów jeszcze długo w sprawie karnej.

17 razy większe zadośćuczynienie, niż pierwotnie przyznał ubezpieczyciel
Ocena: 4.7/5
(głosy: 3)