Kongres Sprzedażowy lipiec 2016r. – spotkanie doradców Auxilia S.A.

Kongres Sprzedażowy lipiec 2016r. - spotkanie doradców Auxilia S.A.

Auxilia S.A. jest kancelarią zajmującą się pozyskiwaniem odszkodowań powypadkowych. Doradcy firmy mają niezwykle trudne zadanie – kontaktują się z osobami, które bardzo często albo same mają za sobą traumatyczne wydarzenia, albo komuś z ich najbliższego otoczenia zdarzył się wypadek.

Dlatego praca konsultanta w tej branży jest niezwykle złożona – wymaga zarówno merytorycznie wysokiego poziomu wiedzy na temat odszkodowań, jak i odpowiednich predyspozycji mentalnych – cierpliwości, empatii oraz zrozumienia drugiej strony. Bardzo często konsultant identyfikuje się ze swoim klientem i razem z nim przeżywa zarówno te trudne, jak i dobre chwile, kiedy uzyskujemy dla Klienta satysfakcjonujące dla niego odszkodowanie.

Mając na uwadze ciężką pracę, którą codziennie wykonują Doradcy Auxilii, specjalnie dla nich firma zorganizowała w lipcu 2016 r. trzydniowy Kongres Sprzedażowy w hotelu o barwnej nazwie „Perła Bieszczadów”.  Była to też okazja do wyróżnienia awansami na ścieżce kariery najlepszych z najlepszych Doradców.

Kongres Sprzedażowy – wydarzenie przeznaczone dla Doradców

szkolenie-dla-doradcow-auxiliaKongres Sprzedażowy skierowany jest przede wszystkim do Doradców, czyli osób posiadających bezpośredni kontakt z klientem. To wydarzenie jest niepowtarzalną okazją poszerzenia swoich wiadomości, jak i odpoczynku od codziennych zadań oraz spojrzenia na swoją pracę z dystansu.

Wymiana doświadczeń pomiędzy osobami z całej Polski zajmującymi się podobnymi zadaniami stanowi bezcenne potwierdzenie słuszności podejmowanych działań i zasadności pomocy udzielanej osobom, dla których pozyskiwane jest odszkodowanie.

Wiedza i umiejętności, czyli szkolenia

Uczestnikom kongresu pobyt minął niezwykle intensywnie, a w związku z tym i bardzo szybko. W trakcie wydarzenia Doradcy mieli okazję poszerzać swoją wiedzę oraz szlifować umiejętności podczas wielu szkoleń i warsztatów. Doskonalono kwalifikacje sprzedażowe, ale zawsze w kontekście zachowania najwyższych norm etycznych podejmowanych działań.

Bardzo istotną częścią szkoleń było przypomnienie tzw. dobrych praktyk w komunikacji z klientami podczas prowadzenia spraw sądowych. Praca w branży odszkodowań bezpośrednio związana jest z prowadzaniem spraw w sądzie, dlatego podczas wyjazdu – dzięki obecności radców prawnych kancelarii LEXBRIDGE – Doradcy mieli możliwość pogłębiać swoją wiedzę prawną.

Odkrywanie talentów

szkolenie-prawneKażdy z nas jest niepowtarzalną indywidualnością i posiada zarówno mocne, jak i słabe strony. Podczas kongresu poszukiwaliśmy ukrytych talentów, które – jak się okazało – drzemią w każdym z nas, chociaż nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę. Wyniki testów Gallupa okazały się wysoce zaskakujące dla osób, które wykonały taki test, chociaż w mniejszym stopniu dla współpracowników.

Po raz kolejny okazało się, że poznać innych jest znacznie łatwiej, niż dokonać wglądu w samego siebie i obiektywnie ocenić własną osobę. Przeprowadzone badania pozwoliły uczestnikom pozyskać wiedzę o sobie samych, dzięki czemu każdy z nich z powodzeniem może wykorzystać zdobyte wiadomości i w przyszłości rozwijać swoje mocne strony.

Podsumowanie półrocza

uroczysta-galaKulminacyjnym punktem kongresu była Uroczysta Gala, na której zostało podsumowane pół roku starań Doradców w zakresie udzielania pomocy swoim klientom i pozyskiwania dla nich jak największych odszkodowań. Doradcy, którzy w największym stopniu wspierali swoich klientów i okazali się najbardziej aktywni w tym roku, otrzymali prestiżowe wyróżnienia. Część z nich awansowała na kolejny szczebel segmentacji ELITA NOS.

Świadomość, że ciężka praca została doceniona przez kadrę zarządzającą firmy Auxilia pozwala wszystkich osobom pracującym w terenie, czyli najbliżej klientów, zwiększać satysfakcję z wykonywanych zadań oraz pomaga zebrać siły do realizacji kolejnych wyzwań przed nimi stojących.

Kongres i co dalej?

Obserwując reakcje uczestników wyjazdu oraz słuchając opinii na temat planu zrealizowanego podczas tego wydarzenia, organizatorzy kongresu uzyskali pewność, że należy go uznać za udany.

Doradcy oraz kadra menedżerska otrzymała wsparcie i została wyposażona w wysokiej jakości narzędzia do realizacji kolejnych wyzwań i wspierania swoich klientów w każdym możliwym do objęcia przez Auxilię obszarze. W tak wrażliwej na ludzkie nieszczęście branży, jaką jest pozyskiwanie odszkodowań, bardzo ważne jest, żeby osoby pomagające ludziom dotkniętym przez wypadek i ich bliskim miały obszerną wiedzę oraz posiadały duże zasoby empatii niezbędnej do udzielania wykwalifikowanej pomocy. Takie kongresy jak ten, który właśnie się zakończył, w wysokim stopniu pomagają stać się lepszym Doradcą i wspierają dążenia do jak najlepszego wykonywania swojej pracy.

Komentarz do Kongresu

To był drugi Kongres Sprzedażowy w tym roku Grupy Kapitałowej Auxilii. I w moim przekonaniu jeszcze bardziej udany niż ostatni w Licheniu. Pragnę złożyć na ręce Dyrektorów Oddziałów i wszystkich Doradców jeszcze raz gorące podziękowanie za stworzenie przez WAS wyjątkowo pozytywnej, serdecznej i otwartej atmosfery. Z pozycji osoby zarządzającej sprzedażą, bardzo mnie napawają dumą tak liczne awanse na ścieżce kariery ELITA NOS. Szczególnie te związane z segmentami czterech LIDERÓW.

Dyrektor Zarządzający Sprzedażą
Albert Łopata

Kongres Sprzedażowy lipiec 2016r. – spotkanie doradców Auxilia S.A.
Oceń post: