Ambasadorowie marki

AUXILIA dzięki prowadzeniu od wielu lat postępowań odszkodowawczych, zdobyła szerokie grono zadowolonych Klientów. Spośród wielu z nich wybraliśmy takie osoby, które chętnie podzielą się informacjami na nasz temat. W efekcie tych działań, dwie osoby rozpoczęły z nami współpracę i zdecydowały się zostać Ambasadorami naszej marki w celu prowadzenia przez nas wiarygodnej polityki informacyjnej. Ambasadorowie Marki będą także ciałem doradczym dla zarządu spółki w zakresie oferty, sprzedaży czy też Obsługi Klienta. Ambasadorowie Marki chętnie odpowiedzą Państwu na pytania dotyczące współpracy z AUXILIĄ, w tym w szczególności w ramach własnych doświadczeń. Przechodząc przez cały proces likwidacji szkody, nabyli oni doświadczenie i wiedzę, które mogą być wsparciem dla osób znajdujących dopiero na początku tej trudnej drogi.

 

 

Katarzyna Wojdyło

 

Katarzyna Wojdyło

 

Pani Katarzyna w wypadku komunikacyjnym straciła tatę. Współpracę z AUXILIĄ rozpoczęła w drugiej połowie 2011 roku. Porozumienie zaowocowało zasądzającym wyrokiem sądowym w listopadzie 2013 roku. Wspólnie przeszliśmy etap polubowny i sądowy. Pani Kasia wystąpiła też w wideo z cyklu Historie Naszych Klientów.
Kontakt: k.wojdylo@auxilia.pl

 

 

Roman Chomik

 

Roman Chomik

 

Pan Roman doznał poważnych obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym. Początkowo sprawę o odszkodowanie powierzył innej firmie, która niestety nie wywiązywała się należycie ze złożonych obietnic. Pan Roman współpracę z AUXILIĄ rozpoczął z początkiem 2012 roku, zakończyła się ona wyrokiem zasądzającym w lipcu 2014 roku. Początkowo Towarzystwo Ubezpieczeniowe sprawcy przyjęło bezpodstawnie 70% przyczynienia, które w całości zostało odrzucone w toku procesu sądowego.

Kontakt : r.chomik@auxilia.pl

SPRAWDŹ Jak możemy pomóc w Twoim przypadku?