Rada Nadzorcza

Ryszard Sowiński
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych – nauk prawnych. Przez lata związany naukowo z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, gdzie pracował jako asystent, a następnie adiunkt. Jest wykładowcą akademickim.
Przez wiele lat konsultant kancelarii prawnych i firm doradczych, jest od 2013 wspólnikiem w Naveo Sowiński i Sęk sp. j., która specjalizuje się w doradztwie finansowym dla kancelarii prawnych. Były członek i sekretarz Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu. Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie AUXILIA S.A. objął w 2015 roku.

 

Marcin Groński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w firmie AUXILIA S.A.
Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył również Podyplomowe Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.
Karierę zawodową rozpoczął jako aplikant sądowy pozaetatowy w Sądzie Okręgowym w Legnicy – pracę na tym stanowisku zakończył w 2003 roku. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Założyciel i współwłaściciel Auxilii, posiada siedemnastoletnie doświadczenie w branży odszkodowań.

 

Przemysław Weremczuk
Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, Wydziału Finanse i Bankowość. Ukończył zarządzanie wartością przedsiębiorstw w Szkole Głównej Handlowej. Inwestor, z rynkiem kapitałowym związany jest od 2006 roku.
Pracował w firmach: Bank Millennium S.A., DM BGŻ S.A., PKN Orlen, PGNiG S.A. oraz DM WDM S.A.

 

Barbara Gawlikowska-Gierko
Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A. Z zawodu jest radcą prawnym – w maju 2004 roku została wpisana na listę OIRP. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w tym stricte odszkodowawczych.

 

Magdalena Grońska
Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A.

Absolwentka Administracji oraz Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również aplikację radcowską. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Pani Magdalena Grońska jest żoną Pana Marcina Grońskiego, który posiada 50,49% udziałów w kapitale zakładowym oraz 58,12% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu AUXILIA S.A.