Regulamin

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. przez AUXILIA Sp. z o.o. ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław, REGON: 02018639, NIP: 899–255–38–57 , dla celów związanych z realizacją odpowiedzi, na przesłaną za pomocą formularza wiadomość.