Relacje inwestorskie AUXILIA S.A.

Witamy na części naszej strony internetowej poświęconej relacjom inwestorskim AUXILIA S.A. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartych na poszczególnych stronach tej części serwisu AUXILIA S.A.

Grupa Kapitałowa Auxilia S.A.

Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. działa na rynku odszkodowawczym, w segmencie premium, skupiając się na najpoważniejszych wypadkach (ciężkie obrażenia ciał lub wypadki śmiertelne), które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. AUXILIA S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta.

Działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie Klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy.

Spółka zależna Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez Emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym.

W styczniu 2017 r. AUXILIA S.A. wprowadziła nowatorską formułę współpracy w oparciu o działalność franczyzową w dziale sprzedaży. Powstały dwie spółki: Auxilia MKS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k. Udział Emitenta w Auxilia MKS sp. z o.o. wynosi 51,00% jej kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników, a pozostali wspólnicy to osoby fizyczne pozostające w ścisłej współpracy z Emitentem. Ponadto Auxilia MKS sp. z o.o. pełni rolę komplementariusza Auxilia MKS sp. z o.o. sp.k.

Od początku prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa obsłużyła 6 tys. spraw, w tym ponad 700 procesów sądowych, w ramach których uzyskano ponad 260 mln zł odszkodowań. Najwyższe odszkodowanie jakie Grupa uzyskała dla swojego Klienta to kwota 1,6 mln zł. Grupa wygrała ponad 83,77% spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym.