Dane finansowe

Wynik finansowy za rok 2015

dane finansowe przychód

Wynik finansowy za rok 2014

Wynik_2014

Struktura rodzajowa przychodów ze sprzedaży w latach 2012-2014 oraz za okres pierwszego półrocza 2015 r. (w tys. zł)

Dane_finansowe_2