Kontakt dla mediów

AUXILIA S.A.
ul. Zaolziańska 4
53-334 Wrocław

e-mail info@auxilia.pl
tel. (+48) 71 799 97 60 do 64
fax (+48) 71 799 97 65