Kalendarium

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2016, zgodnie z którym:

  • jednostkowy  i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. zostanie opublikowany 10 lutego 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 11 maja 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za 2015 r. zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 11 sierpnia 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 10 listopada 2016 r.