Kalendarium

Harmonogram wypłaty odsetek od obligacji serii A

Harmonogram wypłaty odsetek od obligacji serii A

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (“Spółka”) przedstawia harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki na rok 2017, zgodnie z którym:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 14 lutego 2017 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 12 maja 2017 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 31 maja 2017 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 14 sierpnia 2017 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2017 r. zostanie opublikowany w dniu 14 listopada 2017 r.

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych Spółki w roku 2016, zgodnie z którym:

  • jednostkowy  i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. zostanie opublikowany 10 lutego 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 11 maja 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za 2015 r. zostanie opublikowany 3 czerwca 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 11 sierpnia 2016 r.,
  • jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. zostanie opublikowany 10 listopada 2016 r.