Raporty bieżące EBI

Raport (03.07.2017 r.)
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r.

Raport (02.06.2017 r.)
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport (02.06.2017 r.)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 8/2017 (23.05.2017 r.)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 6/2017 (15.03.2017 r.)
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2017 r.

Raport 5/2017 (15.02.2017 r.)
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 3/2017 (09.02.2017 r.)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 2/2017 (16.01.2017 r.)
Zawarcie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

Raport 1/2017 (08.01.2017 r.)
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Raport 24/2016 (05.10.2016 r.)
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 22/2016 (05.08.2016 r.)
Korekta raportu nr 21/2016 – Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu w ASO na rynku Catalyst

Raport 21/2016 (05.08.2016 r.)
Złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie obligacji na okaziciela serii A do obrotu w ASO na rynku Catalyst

Raport 20/2016 (12.07.2016 r.)
Informacja Zarządu w związku z zakończeniem subskrypcji obligacji serii A i dokonaniem ich przydziału

Raport 19/2016 (01.07.2016 r.)
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r.

Raport 18/2016 (03.06.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

Raport 17/2016 (09.06.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2016 r.

Raport 16/2016 (03.06.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport 12/2016 (10.05.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za kwiecień 2016 r.

Raport 11/2016 (08.04.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za marzec 2016 r.

Raport 10/2016 (06.04.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Zobowiązanie do przekazywania wstępnych informacji o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych

Raport 09/2016 (30.03.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 r.

Raport 06/2016 (20.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A na dzień 22 stycznia 2016 r.

Raport 05/2016 (18.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Zmiany w składzie Zarządu Emitenta

Raport 04/2016 (18.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

Raport 03/2016 (14.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A na rynku NewConnect

Raport 02/2016 (15.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Wprowadzenie akcji serii A do obrotu na rynku NewConnect

Raport 01/2016 (14.01.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r.

Raport 05/2015 (30.12.2015)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A –  Wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za rok 2015

Raport 3/2015 (27.10.2015)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

Raport 2/2015 (23.10.2015)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

Raport 1/2015 (23.10.2015)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Uzyskanie dostępu do systemu EBI