Raporty ESPI

Raport bieżący
Numer 23/2017
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 22/2017
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2017 r

Raport bieżący
Numer: 21/2017
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za maj 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 19/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A.- Korekta zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 18/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A.- Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za kwiecień 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 17/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu powyżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 16/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A w ASO na rynku Catalyst

Raport bieżący
Numer: 15/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za marzec 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 14/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A – Wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na rynku Catalyst

Raport bieżący
Numer: 13/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A – Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2017 r.

Raport bieżący
Numer: 12/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A – Otrzymanie korekty zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 10/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za luty 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 9/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 8/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport bieżący
Numer: 7/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za styczeń 2017 r.

Raport bieżący
Numer: 6/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Istotna informacja w związku z zawartą umową lock-up

Raport bieżący
Numer: 5/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 4/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wprowadzenie nowej formuły współpracy w dziale sprzedaży oraz zawiązanie spółek Auxilia MKS sp. z o.o. oraz Auxilia MKS sp. z o.o. sp. k.

Raport bieżący
Numer: 3/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za grudzień 2016 r.

Raport bieżący
Numer: 2/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 1/2017
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zbycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej w ramach realizacji Umowy Inwestycyjnej

Raport bieżący
Numer: 23/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za listopad 2016 r.

Raport bieżący
Numer: 22/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 21/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący
Numer: 20/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za październik 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 19/2016
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za wrzesień 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 18/2016
Dokonanie wpisu zastawu rejestrowego na wierzytelnościach Emitenta

Raport RB-W_ASO
Numer: 17/2016
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za sierpień 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 16/2016
Korekta raportu ESPI nr 15/2016 – Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za lipiec 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 15/2016
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 14/2016
Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego na wierzytelnościach Emitenta

Raport RB-W_ASO
Numer: 13/2016
Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za czerwiec 2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 12/2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30.06.2016 r.

Raport RB-W_ASO
Numer: 11/2016
Korekta raportu ESPI 10/2016 – Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału

Raport RB-W_ASO
Numer: 10/2016
Dojście do skutku emisji Obligacji na okaziciela serii A i dokonanie ich przydziału

Raport RB-W_ASO
Numer: 8/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (bezpośrednio) powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport RB-W_ASO
Numer: 7/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (bezpośrednio) powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport RB-W_ASO
Numer: 6/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie (bezpośrednio) powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport RB-W_ASO
Numer: 5/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport RB-W_ASO
Numer: 4/2016
Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AUXILIA S.A. wraz z projektami uchwał

Raport RB-W_ASO
Numer: 3/2016
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport RB-W_ASO
Numer: 2/2016
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Raport RB_ASO
Numer: 1/2015
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Uzyskanie dostępu do systemu ESPI