Raporty okresowe EBI

Raport 10/2017 (31.05.2017 r.)
Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy

Raport 9/2017 (31.05.2017 r.)
Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy

Raport 7/2017 (15.05.2017 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Raport 4/2017 (14.02.2017 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Raport 26/2016 (15.11.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Korekta raportu okresowego za III kwartał 2016 r.

Raport 25/2016 (10.11.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Raport 23/2016 (11.08.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku

Raport 15/2016 (03.06.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Skonsolidowany raport roczny Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015

Raport 14/2016 (03.06.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Jednostkowy raport roczny Auxilia S.A. za rok obrotowy 2015

Raport 13/2016 (11.05.2016 r.)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

Raport 8/2016 (11.02.2016)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2015 r.

Raport 7/2016 (10.02.2016)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Raport 4/2015 (13.11.2015)
Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. – raport okresowy za III kwartał 2015 r.