Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

AUXILIA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

AUXILIA – projekty uchwał ZWZ

AUXILIA – struktura kapitału zakładowego

AUXILIA – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

__________________________________________________________________

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 15 marca 2017 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

AUXILIA – ogłoszenie o zwołaniu NWZ

AUXILIA – projekty uchwał NWZ

AUXILIA – struktura kapitału zakładowego

AUXILIA – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

AUXILIA – załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/06/2016 z dnia 15 czerwca 2016r.

__________________________________________________________________

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Zaolziańskiej 4, 53-334 Wrocław.

AUXILIA – ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

AUXILIA – projekty uchwał ZWZ

AUXILIA – struktura kapitału zakładowego

AUXILIA – wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania