Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIA S.A. – 30.06.2017

Zarząd Spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2017 roku. Zarząd Spółki informuje ponadto o nie podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 10 i 11.

Jednocześnie Zarząd informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

__________________________________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIA S.A. – 30.06.2017

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

__________________________________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIA S.A. – 15.03.2017

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 15 marca 2017 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

__________________________________________________________________

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AUXILIA S.A. – 30.06.2016

Zarząd spółki AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, przy ul. Zaolziańskiej 4, 53-334 Wrocław.