Zadośćuczynienie można dziedziczyć

Na temat dziedziczenia należnych świadczeń powypadkowych za innych członków rodziny narosło wiele mitów i kontrowersji. Pisaliśmy już o precedensowym przypadku rodziny z Mikołowa.

W wypadku samochodowym zginął syn. Rodzice rozpoczęli walkę o należne odszkodowanie. Dzięki AUXILII, sprawa zakończyła się sukcesem. Ubezpieczyciel uznał, że rodzinie należy się niewielkie zadośćuczynienie i wypłacił minimalne świadczenie. Na szczęście, wtedy do akcji wkroczyła AUXILIA i skierowała sprawę do sądu z roszczeniem opiewającym na kilkukrotnie wyższą kwotę. Niestety, w trakcie postępowania sądowego zmarł ojciec poszkodowanego w wypadku. W związku z tym ubezpieczyciel uznał, że należnego tego typu świadczenia bliscy nie mogą dziedziczyć i… odrzucił wniosek o odszkodowanie. Jednak, jak pokazujemy – zupełnie niesłusznie.

AUXILIA i prawo po stronie poszkodowanego

Sąd I instancji przyznał rację ubezpieczycielowi. AUXILIA, w imieniu poszkodowanej rodziny, odwołała się od tej decyzji. W trakcie postępowania zapytano o opinię Sąd Najwyższy, który uznał, że tego typu roszczenia są dziedziczne. Jak mówi kodeks cywilny: „Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego”. Warunek ten jak najbardziej został spełniony – postępowanie mające na celu uzyskanie odszkodowania rozpoczęło się za życia ojca tragicznie zmarłego poszkodowanego.

Świadczenia można dziedziczyć

Z przytoczonego przepisu należy wnioskować, że spadkobiercy mogą dochodzić świadczenia należnego samemu poszkodowanemu, jeżeli w dacie składania pozwu o zapłatę zadośćuczynienia poszkodowany jeszcze żył lub też jeszcze za życia poszkodowanego toczyło się postępowanie likwidacyjne, w którym ubezpieczyciel doręczył na piśmie decyzję o przyznaniu określonej kwoty tytułem zadośćuczynienia, lecz nie przekazał jeszcze środków na rzecz uprawnionego lub podmiotu przez niego wskazanego.

O czym warto pamiętać?

O tym, żeby nie zwlekać z rozpoczęciem postępowania odszkodowawczego. Wypadek sam w sobie jest traumatycznym przeżyciem i dojście do siebie po tym tragicznym zdarzeniu wymaga czasu. W momencie rozpoczęcia sprawy rusza cała procedura odszkodowawcza – w tym również prawo do dziedziczenia świadczeń. Spadkobiercy mogą dziedziczyć prawo do zadośćuczynienia za śmierć bliskiej osoby w wypadku – podkreśla uchwała Sądu Najwyższego.

Jak się przygotować jako potencjalny spadkobierca?

Jak postąpić, gdy nasi bliscy ucierpieli w poważnym wypadku i znajdują się w sytuacji zagrożenia życia? Jako potencjalni spadkobiercy powinniśmy podjąć pewne działania, mające na celu uzyskanie odszkodowania za poniesioną krzywdę członka rodziny. W zależności od stanu poszkodowanego, może on wytoczyć pozew samodzielnie albo należy ustanowić opiekuna czy też doradcę tymczasowego (w przypadku ubezwłasnowolnienia poszkodowanego), który dokona tego za niego. Jak pokazuje doświadczenie – potencjalny dłużnik, a więc ponoszący odpowiedzialność za wypadek, najczęściej nie jest zainteresowany wypłatą zadośćuczynienia, a więc uznanie na piśmie wydaje się mało prawdopodobne. Jeżeli poszkodowany dożyje końca procesu, zadośćuczynienie będzie mu zasądzone. Jeżeli, niestety, umrze on w trakcie trwania sprawy, to spadkobiercy zajmą jego miejsce i to im będzie zasądzone, a następnie wypłacone zadośćuczynienie.

Nie warto się poddawać w walce o najwyższe odszkodowanie

Wypadek to tragiczne zdarzenie, które często odmienia życie całej rodziny. Nie warto jednak rezygnować z walki o należne odszkodowanie.

Upewnij się, że wykorzystałeś wszelkie dostępne możliwości w walce o uzyskanie najwyższego świadczenia dla siebie lub dla swoich bliskich. Wraz z kancelarią prawną LEXBRIDGE, znajdziemy rozwiązanie w każdej sprawie.
Skontaktuj się z nami i bezpłatnie sprawdź, jak możemy Ci pomóc.

Zadośćuczynienie można dziedziczyć
Ocena: 5/5
(głosy: 1)

Dowiedz się więcej o możliwościach uzyskania odszkodowania za wypadek!
Zadzwoń: 801 700 766. Napisz: info@auxilia.pl