1 mln zł dla poszkodowanego w wypadku motocyklisty na drodze ugody sądowej

1 mln zł dla poszkodowanego w wypadku motocyklisty na drodze ugody sądowej

Jak doszło do wypadku drogowego?

We wrześniu 2018 r. w podkarpackiej wsi doszło do tragicznego wypadku. Kierowca samochodu ciężarowego marki DAF podczas skręcania w lewo wjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z jadącym motocyklem, którym poruszał się Jakub Radziński*. W efekcie zderzenia poszkodowany motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń i został przewieziony do szpitala.

Stan zdrowia poszkodowanego w wypadku motocyklisty

Pan Jakub doznał obrzęku mózgu, licznych złamań (noga, łopatka, wyrostki poprzeczne i żebra), rany stopy i podudzia. Poza tym lekarze stwierdzili niedowład wiotki z zanikiem mięśni, niedowład nerwów strzałkowych, pojawiła się także odma opłucna i krwiak przymózgowy. Poszkodowany motocyklista przez miesiąc przebywał w śpiączce. Stał się osobą niepełnosprawną i wymagająca pomocy osób trzecich. Czeka go dalsze leczenie i rehabilitacja.

Przebieg sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadek

Firma ubezpieczeniowa w pierwszej swojej decyzji przyznała bezspornie 45 tys. zł zadośćuczynienia oraz skapitalizowaną rentę za utracony dochód w wysokości 20 tys. zł. Na drodze kolejnych rozmów i negocjacji z ubezpieczycielem udało się podnieść wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania komunikacyjnego najpierw do 102 tys. zł, a potem do 205 tys. zł.

Jednak wypadek diametralnie odmienił życie Pana Rafała, który nigdy już nie wróci do sprawności sprzed zdarzenia. Dlatego negocjacje z ubezpieczycielem kontynuowano przed Sądem Polubownym przy KNF. Ostatecznie na drodze ugody udało się uzyskać w sumie – 350 tys. zł zadośćuczynienia i odszkodowania oraz skapitalizowaną rentę za utracone dochody w wysokości 680 tys. zł.

Efekty zakończonej sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie


Osoba poszkodowana:


Jakub Radziński, 26 lat


Pierwotnie przyznane zadośćuczynienie
i odszkodowanie**:


45 000 zł


Zadośćuczynienie i odszkodowanie uznane przez zakład ubezpieczeń drogą negocjacji**:


305 000 zł


Pierwotnie przyznana skapitalizowana renta***:


20 000 zł


Skapitalizowana renta uzyskana drogą negocjacji:


660 000 zł


Razem:


1 030 000 zł


Efekt:


7,8 razy większe odszkodowanie
i zadośćuczynienie, niż pierwotnie
przyznana kwota.

* Podane w opisie sprawy dane osobowe zostały zmienione
** Podana kwota nie jest pomniejszona o ustalone w sprawie przyczynienie – 20%.
*** Skapitalizowana renta tytułem wyrównania utraconego dochodu

Ocena: 4.8/5
(głosy: 4)