18 000 zł odszkodowania za kradzież samochodu

18 000 zł odszkodowania za kradzież samochodu

Panu Tadeuszowi z Wałbrzycha ukradziono w 2006 r. Skodę Octavię. Zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, ponieważ uznał, że Klient dopuścił się rażącego niedbalstwa i nie dopełnił warunków umowy.

Zarzuty firmy ubezpieczeniowej do sposobu zgłoszenia szkody

Według zakładu ubezpieczeń pan Tadeusz powinien zgłosić kradzież pojazdu w ciągu 4 godzin od zaistniałego zdarzenia, ale tego nie zrobił. Dla ubezpieczyciela było rzekomo niezrozumiałe, dlaczego poszkodowany zgłosił szkodę dopiero następnego dnia. Ponadto kolejny zarzut dotyczył niedostarczenia na czas kluczyków, urządzeń zabezpieczających oraz stosownych dokumentów do siedziby towarzystwa. W opinii ubezpieczyciela tak późne zgłoszenie szkody mogło być nawet rodzajem matactwa i współdziałania ze złodziejami samochodów. Sąd w pierwszej instancji zasądził Klientowi odszkodowanie, jednak ubezpieczyciel złożył apelację.

Przejęcie sprawy odszkodowania za kradzież pojazdu przez AUXILIĘ

Po przyjęciu sprawy przez AUXILIĘ radca prawny prowadzący sprawę w odpowiedzi na apelację pozwanego wykazał, iż nasz Klient wywiązał się z wszelkich obowiązków, a mianowicie zawiadomił policję, zgłosił kradzież do centrum alarmowego (zgodnie z informacjami zawartymi w umowie), jak również powiadomił bank kredytujący, czyli właściciela pojazdu.

Prawnik w swej apelacji nie tylko skutecznie wywiódł, że zarzut niedbalstwa pod adresem naszego Klienta jest nieuprawniony, ale także podkreślił, iż niedopuszczalne jest sugerowanie, że pan Tadeusz mógł uczestniczyć w tym przestępstwie. Sąd przychylił się do wszystkich tez odpowiedzi na apelację i podtrzymał wyrok pierwszej instancji w tej sprawie. Po trwającym ponad rok postępowaniu sprawa zakończyła się sukcesem.

Odzyskane odszkodowanie za samochód

Pan Tadeusz odzyskał odszkodowanie za swój samochód. AUXILIA wygrała dla swojego Klienta 18 000 zł.

Odszkodowanie za kradzieś samochodu w wysokości 18 000 zł

Ocena: 5/5
(głosy: 2)