Błędy medyczne

Odszkodowania oraz zadośćuczynienie za błędy medyczne

Błędy medyczne mogą mieć miejsce w placówkach zdrowia, szpitalach czy prywatnych gabinetach. Jednak niezależnie od tego, w którym miejscu lekarz popełni błąd, osoba poszkodowana ma prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Błędy medyczne – kto i o co może się ubiegać?

  • Odszkodowanie przyznawane jest dla osób, które w wyniku błędu medycznego doznały szkody.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Renta
  • W terminie 3 lat od daty, w której doszło do błędu medycznego, jednak nie później niż w okresie po 10 latach, bądź w ciągu 20 lat, gdy wypadek w sztuce medycznej został zakwalifikowany jako przestępstwo.

Dodatkowe korzyści

Płatność za efekt – wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie z uzyskanych roszczeń.

Przeprowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

Wyłożenie kosztów postępowania sądowego.

Kompleksowa obsługa prawa – prowadzenie postępowań pobocznych (np. sprawy karne, spadkowe, o ubezwłasnowolnienie).

Chcesz otrzymać odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.