Co to jest szkoda i jakie rodzaje szkód wyróżniamy?

Co to jest szkoda i jakie rodzaje szkód wyróżniamy?

Jak sama nazwa wskazuje, termin odszkodowanie jest ściśle związane z pojęciem szkody. Byłoby dobrze, gdyby zawsze stanowiło również jej oczywiste następstwo. Niestety, w życiu bywa różnie i bez wsparcia rzetelnej, profesjonalnej firmy odszkodowawczej trudno czasem o zadowalającą rekompensatę…

O tym, jak wybrać odpowiedniego pełnomocnika i jak nie dać się oszukać nieuczciwym instytucjom pisaliśmy już wcześniej. Dziś przybliżymy samo pojęcie szkody oraz jej rodzaje.

Co ciekawe, szkoda nie została ustawowo zdefiniowana w prawie cywilnym! Obejmuje jednak znaczeniowo wszelkiego rodzaju uszczerbki w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których poszkodowany doznał wbrew swej woli (np. z powodu osoby trzeciej). Zgodnie z tym założeniem, uszczerbki, które zainteresowany podmiot sam spowodował, nie są określane mianem szkody.

Rodzaje szkód – szkoda majątkowa i niemajątkowa

  1. Szkoda majątkowa – czyli naruszenie majątkowych dóbr i interesów osoby poszkodowanej.
  2. Szkoda niemajątkowa – inaczej krzywda. W rozumieniu prawa cywilnego są to wszelkie negatywne skutki dla cielesnej i psychicznej kondycji osoby poszkodowanej, a więc takie naruszenie jej dóbr i interesów, które nie wywołują reperkusji w majątku, ale na przykład wpływają na jej samopoczucie, wywołują cierpienia fizyczne lub psychiczne (np. utrata dobrego imienia wskutek oszczerstwa).

W przypadku szkody majątkowej poszkodowany ma prawo domagać się odszkodowania, natomiast w przypadku szkody niemajątkowej przysługuje mu zadośćuczynienie. Sposób oraz zakres naprawienia obydwóch rodzajów szkód został uregulowany w art. 361-363, 440-448 kodeksu cywilnego.

Poniosłeś szkodę? Możemy pomóc!
Napisz: info@auxilia.pl! Zadzwoń: 801 700 766!

Straty, utracone korzyści i cierpienia psychiczne, czyli jakie rodzaje szkód wyróżniamy

Na dość skomplikowane, a jednocześnie bardzo powszechne określenie szkody majątkowej składają się dwa elementy:

  1. Rzeczywista strata (damnum emergens).
  2. Pozbawienie przyszłej korzyści (lucrum cessans).

Spójrzmy na przykład. Jeden z Klientów firmy AUXILIA odniósł bardzo poważne obrażenia w wypadku samochodowym, włącznie z przerwaniem rdzenia kręgowego, za które wspólnie udało nam się uzyskać dla niego bardzo wysokie odszkodowanie po wypadku w wysokości 1,6 mln złotych. W tym przypadku szkoda obejmowała zarówno rzeczywistą stratę (uszczerbek na zdrowiu), jak i pozbawienie przyszłej korzyści (między innymi niemożność podjęcia pracy zarobkowej). Ze względu na charakter i rozmiar szkody rekompensata mogła być tak wysoka.

Inny z Klientów, który ucierpiał w wypadku komunikacyjnym, także walczył z nami o odszkodowanie zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści. Po tym, jak potrącił go rozpędzony samochód, konieczna była amputacja nogi. Jako malarz pokojowy w przedsiębiorstwie budowlanym stracił wtedy możliwość wykonywania zawodu.

Rodzaje szkód – szkoda na osobie i na mieniu

Szkody możemy podzielić także w następujący sposób:

  1. Szkoda na osobie.
  2. Szkoda w mieniu.

Ten podział nie pokrywa się z podziałem szkody na majątkową i niemajątkową. Szkodą na mieniu jest taki uszczerbek, który bezpośrednio dotyczy dóbr i interesów majątkowych zainteresowanej osoby. Szkodą na osobie jest natomiast uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, pozbawienie wolności, naruszenie czci oraz wszelkie inne wynikające z tego bezpośrednie następstwa takie jak ból czy cierpienia psychiczne.

Szkody na osobie mogą skutkować zarówno zadośćuczynieniem za doznaną krzywdę, jak i koniecznością wypłacenia odszkodowania za szkodę majątkową, która też do tego pojęcia może w pewnych przypadkach należeć.

Szkoda przesłanką odpowiedzialności

Bez względu na to, czy doszło do utraconej korzyści, czy uszkodzenia mienia, najważniejszą informacją dla osoby poszkodowanej starającej się o rekompensatę jest fakt, że szkoda uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności.

Dlatego zawsze warto zgłosić się po należne odszkodowanie powypadkowe. Należy jednak pamiętać, że w przypadku szkód majątkowych bardzo często dochodzi do zaniżania kosztorysów sporządzanych przez pracowników towarzystw ubezpieczeń, które miałyby to odszkodowanie wypłacić.

Z tego powodu dobrym rozwiązaniem jest powierzenie prowadzenia sprawy o odszkodowania profesjonalnej, rzetelnej firmie, która będzie potrafiła skutecznie dochodzić należnych nam praw.

Poniosłeś szkodę? Chcesz uzyskać pomoc?
Zadzwoń: 801 700 766 lub Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 4.7/5
(głosy: 29)