Co zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy? Najpierw trzeba wygrać sprawę karną!

Co zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy? Najpierw trzeba wygrać sprawę karną!

Do wypadków drogowych dochodzi w określonych okolicznościach wynikających z pory dnia i nocy oraz warunków na drodze. Jednak przyczyna wypadku najczęściej leży po stronie człowieka, czyli któregoś z uczestników wypadku. Kto zawinił, a tym samym jest sprawcą wypadku?

W sprawach karnych prowadzonych dla naszych Klientów po wypadkach samochodowych wina nie zawsze jest oczywista dla sądu i biegłych sądowych. Ale doświadczenie uczy, że nie wolno się poddawać i należy walczyć o sprawiedliwość dla osób poszkodowanych oraz o rzetelne wyjaśnienie sprawy karnej, ponieważ od tego bardzo często zależy czy Klient uzyska jakiekolwiek odszkodowanie. Przedstawiamy przykład takiej sprawy, gdzie dopiero po interwencji adwokata prowadzącego sprawę karną doszło do wydania skierowania przeciwko sprawcy wypadku aktu oskarżenia, pomimo wcześniejszego umorzenia sprawy.

Śmiertelny wypadek w Boże Narodzenie

Do tragicznego wypadku doszło w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 2016 roku w okolicach miejscowości Ostrołęka, kiedy 21-letnia Anna Świątkowska* razem z koleżanką szła prawidłową stroną drogi. W tym czasie kierowca volkswagena golfa wyprzedzał na terenie zabudowanym inny samochód osobowy. W trakcie wyprzedzania, jadąc lewym pasem jezdni, potrącił jedną z dwóch młodych kobiet poruszających się poboczem drogi.

W wyniku doznanych obrażeń, potrącona kobieta poniosła śmierć na miejscu.

Sprawa karna o ustalenie sprawcy wypadku

Biegły powołany przez prokuraturę stwierdził, że wyłączną winę za wypadek ponosi piesza, która szła środkiem lewego pasa jezdni. Według jego opinii kierujący pojazdem w żaden sposób nie przyczynił się do zaistnienia wypadku, ponieważ nie miał możliwości zauważenia pieszej z odpowiedniej odległości.

Pełnomocnik rodziców Anny Świątkowskiej nie zgodził się z opinią biegłego, dlatego złożył do niej zastrzeżenia. Biegły podtrzymał opinię i prokuratura umorzyła śledztwo. W związku z takim rozstrzygnięciem sprawy karnej zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty rodzicom jakichkolwiek kwot zadośćuczynienia, powołując się na ustalenia prokuratury i wyłączną winę zmarłej.

Mimo niekorzystnego rozstrzygnięcia prowadzący sprawę adwokat nie poddał się, tylko złożył zażalenie na postanowienie o umorzeniu, żądając powołania innego biegłego. Sąd rejonowy uwzględnił zażalenie i uchylił postanowienie o umorzeniu. Prokuratura, ponownie rozpatrując sprawę, powołała nowego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków, który w sporządzonej opinii stwierdził, że kierowca pojazdu ponosi winę za wypadek, ponieważ jechał zdecydowanie za szybko i miał możliwość dostrzeżenia pieszej z odległości pozwalającej na uniknięcie jej potrącenia. W związku z taką opinią prokurator skierował akt oskarżenia przeciwko kierowcy do sądu i obecnie czekamy na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy.

Dlaczego takie rozstrzygnięcie jest ważne?

Dzięki nowej opinii biegłego i korzystnym rozstrzygnięciu sprawy karnej, zakład ubezpieczeń zmienił swoje wcześniejsze stanowisko, uznał swoją odpowiedzialność i zaproponował członkom rodziny zmarłej zawarcie ugody i wypłatę zadośćuczynienia.

Niezależnie od dalszych decyzji rodziców zmarłej – zgodzić się na ugodę z ubezpieczycielem, czy iść do sądu po adekwatne do poniesionej krzywdy zadośćuczynienie – wygranie przez prowadzącego sprawę adwokata sprawy karnej pozwoliło w ogóle na możliwość rozmów z towarzystwem ubezpieczeniowym i starania się o uzyskanie roszczeń dla rodziców zmarłej w wypadku kobiety.

* Dane osobowe zostały zmienione.

Co zrobić, żeby uzyskać odszkodowanie za wypadek drogowy? Najpierw trzeba wygrać sprawę karną!
Ocena: 4.7/5
(głosy: 14)