Dopłata do odszkodowania z OC – jak ją uzyskać?

Dopłata do odszkodowania z OC – jak ją uzyskać?

Każdego roku, tysiące kierowców zmagają się z finansowymi skutkami kolizji i wypadków drogowych, w wyniku których powstają szkody w ich pojazdach. Choć na papierze wszystko wygląda łatwo i przyjemnie, wielu z ubezpieczonych nie jest w pełni zadowolonych z uzyskanego od ubezpieczyciela odszkodowania. Czy decyzja ubezpieczyciela i wypłata środków oznaczają definitywne zamknięcie procesu likwidacji szkody? Na szczęście nie! Sprawdź, co musisz zrobić, żeby została Tobie przyznana odpowiedniej wysokości dopłata do odszkodowania z OC.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Dopłata do odszkodowania z OC – w jakiej sytuacji masz szansę ją uzyskać?

Co do zasady, odszkodowanie powinno pokrywać całość wartości powstałej szkody, zatem jeżeli przyznane odszkodowanie jest od tej kwoty niższe, oznacza to, że strona umowy (czyli ubezpieczyciel), nie wywiązał się w pełni z wykonania swojej części, wobec czego odniósł nienależny zysk. Sprawa niekoniecznie musi być jednak stracona. Jeżeli Twój pojazd uczestniczył w zdarzeniu drogowym, w wyniku którego został uszkodzony, a przyznane odszkodowanie komunikacyjne nie pokryło wydatków powstałych w ten sposób w całości, możesz ubiegać się o to, żeby dopłata do odszkodowania z OC została przyznana. Wystarczy tylko, że spełnisz kilka warunków i nie zajdą żadne przesłanki negatywne.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Przede wszystkim, od chwili zaistnienia szkody nie mogą upłynąć trzy lata – tyle wynosi bowiem termin przedawnienia roszczenia odszkodowawczego. Po jego upływie, skuteczne dochodzenie dopłaty do odszkodowania z OC może okazać się niemożliwe – wystarczy że ubezpieczyciel podniesie właśnie ten zarzut. Po drugie, uzyskanie dopłaty do odszkodowania OC będzie niemożliwe, jeżeli wysokość przyznanego odszkodowania została wskazania w ugodzie.

Dalej jest już dużo prościej: na uzyskaniu dopłaty na przeszkodzie nie stoi bowiem ani wystąpienie szkody całkowitej uszkodzonego pojazdu, ani jeżeli sprzedałeś już swój samochód. Co równie istotne – dla uzyskania odszkodowania nie ma również znaczenia, czy w ogóle naprawiłeś swój pojazd!

Dopłata do odszkodowania OC – od czego może zależeć jej otrzymanie?

Wysokość przyznawanego odszkodowania zakłady ubezpieczeń szacują przede wszystkim na podstawie opracowanego kosztorysu szkody. Sedno sprawy polega jednak na tym, że to, co korzystne dla ubezpieczonego, jest proporcjonalnie niekorzystne dla samego zakładu ubezpieczeń. Właśnie dlatego w kosztorysach niekiedy „zaszyte” zostają rozwiązania, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Zaniżona wartość rynkowa pojazdu

Zaniżanie wartości rynkowej pojazdu stanowi jeden z najpowszechniejszych „tricków” zmierzających do obniżenia należnego odszkodowania, który polega na przyjęciu niższej niż rzeczywista wartości pojazdu przed kolizją. Jako że różnica między wartością po, a przed stłuczką stanowi wysokość odszkodowania, jest to czynnik istotnie wpływający na wysokość otrzymanej kwoty.

Zamienniki zamiast oryginałów

Części zamienne, choć niekiedy nie odbiegają jakością od oryginalnych, przeważnie kosztują znacznie mniej. Jeżeli w Twoim pojeździe uległa uszkodzeniu oryginalna część, powinna zostać wymieniona na nową, również oryginalną. Dlatego brak podstaw do tego, by w kosztorysie brać pod uwagę cenę zamiennika, a nie oryginału. Niższa cena tych części wskazana w kosztorysie to niższe odszkodowanie dla Ciebie.

Zalecenie naprawy zamiast wymiany części

To oczywiste, że nie wszystko trzeba wymieniać, ale jeżeli zakład ubezpieczeń „doradza” naprawę części, która powinna zostać zastąpiona nową, mówimy o zaniżeniu należnego odszkodowania. A to już z kolei otwiera drogę do tego, żeby uzyskać dopłaty do odszkodowań z OC.

Odliczanie od odszkodowania wysokości amortyzacji

Jeszcze do niedawna, zakłady ubezpieczeń mogły pomniejszać wartość poszczególnych części o stopień ich zużycia. Na skutek przyjętej przez Sąd Najwyższy uchwały z dnia 12 kwietnia 2012 r. (sygnatura akt III CZP 80/11), takie praktyki są aktualnie bezprawne. Jeżeli zatem kosztorys Twojej szkody wspomina o potrąceniach z tytułu amortyzacji, dobrze zastanów się nad wystąpieniem o dopłatę do odszkodowania.

Dopłata do odszkodowania z OC – jak uzyskać?

Od decyzji ubezpieczyciela przysługuje odwołanie. Choć nie ma żadnej gwarancji, że zakład ubezpieczeń weźmie je pod uwagę, jest to prawidłowa forma odwołania się od zaproponowanego rozwiązania.

Co jeśli i to nie przyniesie oczekiwanego skutku? Wtedy poszkodowany powinien sprawiedliwości poszukać w sądzie. Można to zrobić samodzielnie, przygotowując pozew o zapłatę albo zlecić sprawę profesjonalnemu pełnomocnikowi, który zastąpi Cię w toku postępowania.

Drugie rozwiązanie jest niewątpliwie wygodniejsze i bezpieczniejsze – choć oczywiście, jest to usługa za którą zapewne należeć się będzie zapłata. Zlecenie sprawy adwokatowi czy radcy prawnemu może jednak pomóc uniknąć niepotrzebnych kosztów, wygenerowanych na przykład na skutek bezzasadnego wszczęcia postępowania. Dobry prawnik przeanalizuje udostępnione dokumenty i jeżeli dostrzeże wysokie ryzyko przegrania sprawy albo brak podstaw formalnych, z pewnością poinformuje o tym swojego klienta, oszczędzając mu czasu, kłopotu i pieniędzy.

Ocena: 4.8/5
(głosy: 4)