Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Pierwszym krokiem do uzyskania odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeń jest zgłoszenie szkody doznanej w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Takie działanie stanowi niezwykle istotny etap dla wszczęcia postępowania przed ubezpieczycielem. Kompleksowe przedstawienie roszczeń oraz niezbędnego materiału dowodowego ma wpływ na szybkość rozpoznawania sprawy przez ubezpieczyciela. Z artykułu dowiesz się jak zgłosić szkodę z OC sprawcy – od czego zacząć, jakie poszczególne kroki wiążą się z tym działaniem, a także co powinieneś zrobić, żeby zgłoszenie szkody przebiegło sprawnie i skutecznie.

Zgłoszenie szkody – jaką ma formę?

Towarzystwa ubezpieczeń przewidują wiele różnych metod, za pomocą których można powiadomić je o zajściu szkody. Prawo nie przewiduje jakiejś szczególnej formy, jaką powinno posiadać zgłoszenie szkody. Z tego względu towarzystwa ubezpieczeń przewidują możliwość zgłoszenia szkody drogą poczty elektronicznej, zwykłej formy pisemnej lub formy elektronicznej, takiej jak formularz zgłoszenia szkody na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Chcesz zgłosić szkodę dotyczącą poważnych obrażeń ciała?
Zadzwoń: 603 171 911!

Jakie roszczenia przysługują poszkodowanym?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ten, kto wyrządził drugiej osobie szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia. Polisa OC sprawcy wypadku przenosi odpowiedzialność za szkodę na towarzystwo ubezpieczeń.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Każda sprawa dotycząca wypadku komunikacyjnego jest odrębna, a katalog roszczeń osób poszkodowanych pozostaje otwarty. Wszelkie negatywne skutki majątkowe jak i niemajątkowe, które są bezpośrednio związane ze szkodą, mogą podlegać refundacji od ubezpieczyciela.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy w sprawach dotyczących obrażeń ciała?

W przypadku sprawy dotyczącej obrażeń ciała, szybkie i dokładne zgłoszenie szkody umożliwia odpowiednio szybsze rozpatrzenie roszczeń. Należy również pamiętać, że załączenie niezbędnych dokumentów już podczas złożenia wniosku zgłoszenia szkody pozwoli towarzystwu ubezpieczeń ocenić rozmiar doznanej szkody oraz pozwoli na możliwie szybkie wypłacenie najpotrzebniejszych świadczeń, takich jak zwrot kosztów leczenia czy rehabilitacji.

Jakie dokumenty należy dostarczyć towarzystwu ubezpieczeń w sprawie dotyczącej obrażeń ciała?

Towarzystwa ubezpieczeń wymagają przede wszystkim dokumentów potwierdzających przebieg wypadku komunikacyjnego. Służą do tego akta sprawy karnej. Po przeanalizowaniu ustaleń organów ścigania towarzystwo ubezpieczeń decyduje czy może przyjąć odpowiedzialność za szkodę w oparciu o polisę OC sprawcy wypadku albo czy osoba poszkodowana przyczyniła się do wypadku.

Poza dokumentacją sprawy karnej należy przedłożyć dokumenty opisujące rozmiar doznanej szkody. Jeśli poszkodowany zastanawia się jak zgłosić szkodę z OC sprawcy dotyczącą obrażeń ciała, to przygotowanie do tego powinien rozpocząć od zgromadzenia całości dokumentacji medycznej z leczenia i rehabilitacji po wypadku.

Sama karta informacyjna otrzymana po wypisie ze szpitala nie będzie wystarczająca, gdyż epikryza znajdująca się w tym dokumencie opisuje stan zdrowia poszkodowanego w skrócony sposób. Zdecydowanie bardziej przydatna będzie pełna historia choroby pacjenta zawierająca wyniki wszystkich przeprowadzonych badań, karty opieki pielęgniarskiej czy karty wizyt ambulatoryjnych.

W wypadku roszczeń odszkodowawczych, które dotyczą kosztów leczenia lub kosztów dojazdów, należy przedłożyć rachunki, faktury lub inne dowody poniesienia określonych kosztów.

Jeśli chodzi o roszczenia dotyczące zwrotu utraconych dochodów, niezbędne jest udowodnienie towarzystwu ubezpieczeń wysokości uzyskiwanych przed wypadkiem dochodów oraz po wypadku. Po porównaniu sytuacji majątkowej poszkodowanego, towarzystwo ubezpieczeń zwróci różnicę w uzyskiwanych dochodach. Nie ma jednego konkretnego dokumentu, który wskaże wysokość uzyskiwanych przed wypadkiem dochodów, niemniej jednak preferowane są w tego typu sprawach dokumenty tworzone dla celów podatkowych lub dokumenty i zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy, aby uzyskać odszkodowanie w możliwie najkrótszym czasie?

Jeśli chcesz, aby wszystkie przysługujące Tobie roszczenia zostały rozpatrzone przez towarzystwo ubezpieczeń możliwie szybko, nie musisz zastanawiać się jak zgłosić szkodę z OC oraz co zawrzeć w zgłoszeniu szkody. W celu zagwarantowania sobie, że zgłoszenie szkody w Twojej sprawie zostanie sporządzone w sposób dokładny, wszelkie niezbędne dowody zostaną bez zbędnej zwłoki przedłożone ubezpieczycielowi, a dokumentacja sprawy zostanie szybko zgromadzona, powinieneś skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Auxilia od 19 lat reprezentuje Klientów w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. Od wielu lat pomagamy osobom poszkodowanym w przeprowadzaniu procesu likwidacji szkody. Wybierając Auxilię możesz być pewny, że wszystkie przysługujące Ci roszczenia zostaną zgłoszone ubezpieczycielowi.

Współpracujący z nami adwokaci i radcowie prawni, korzystając z kilkunastoletniego doświadczenia w pracy z osobami poszkodowanymi w wypadkach komunikacyjnych, konstruują wszelkie niezbędne pisma w celu przyspieszenia rozpoznania sprawy przez ubezpieczyciela, gromadzą potrzebną dokumentację z akt sprawy karnej lub dokumentację medyczną i przesyłają je do towarzystw ubezpieczeń.

Dzięki kompleksowej obsłudze osoby poszkodowane mogą liczyć, że ich sprawa zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, a dochodzone przez nie roszczenia zostaną należycie udokumentowane.

Proponujemy atrakcyjne warunki umowy i gwarantujemy, że w zamian otrzymasz wsparcie osób, które od kilkunastu lat z sukcesami reprezentują Klientów Auxilii w sporach z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zaufało nam już 15000 Klientów.

Nie wiesz jak zgłosić szkodę w sprawie dot. poważnych obrażeń ciała? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)