Leczysz się prywatnie po wypadku komunikacyjnym lub wypadku w pracy? Należy Ci się odszkodowanie!

Leczysz się prywatnie po wypadku komunikacyjnym lub wypadku w pracy? Należy Ci się odszkodowanie!

Z możliwości prywatnego leczenia korzystamy wszyscy coraz częściej. Uzasadniamy to zwykle większą dostępnością specjalistów, nowoczesnego sprzętu, czy po prostu lepszą opieką medyczną. Jeśli leczenie ma związek na przykład z przebytym wypadkiem komunikacyjnym, to ubezpieczyciel sprawcy zobowiązany jest do pokrycia jego kosztów.

Jednak bywa, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie zwracają poszkodowanym koszty leczenia w prywatnych lecznicach. Tłumaczą to tym, że istnieją możliwości leczenia się nieodpłatnie, w państwowej służbie zdrowia. Nawet jeśli trzeba czekać w wielomiesięcznej kolejce.

Zakończenie leczenia a odszkodowanie od ubezpieczyciela na jego pokrycie

Przede wszystkim prowadzone leczenie czy jego zakończenie powinno zostać udokumentowane. Poszkodowany powinien więc zadbać o to, aby posiadać kompletną dokumentację medyczną (np. zaświadczenie o zakończeniu leczenia lub odbyciu zaleconych zabiegów) wraz z dowodami poniesienia kosztów, tj. fakturą lub rachunkiem za rehabilitację, zabieg, czy konsultację lekarską.

Te dokumenty potwierdzą, że usługa medyczna była świadczona na jego rzecz. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel powinien zwrócić poszkodowanemu także koszty zakupu lekarstw, opatrunków, czy niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, czy ortopedycznego i to bez względu na to, czy zalecenie ich używania wystawił lekarz przyjmujący na NFZ czy prywatnie.

Warto zauważyć, że nie jest konieczne zaświadczenie o  zakończeniu leczenia do uzyskania należnych świadczeń. Mówimy tu o sytuacji, w której osoba poszkodowana w wypadku doznała na tyle poważnych obrażeń ciała, że będzie musiała leczyć się lub rehabilitować bardzo długo, w skrajnych przypadkach nawet do końca życia.

Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku za prywatne leczenie?

Opłaty poniesione w związku z leczeniem urazów powstałych na skutek wypadku komunikacyjnego czy w pracy obciążają ubezpieczyciela sprawcy wypadku, bądź pracodawcę. Stanowi o tym przepis art. 444 § 1 kodeksu cywilnego.

Dokumentację należy przekazać ubezpieczycielowi drogą elektroniczną, bądź korespondencją tradycyjną, a stanowisko powinno być wydane przez ubezpieczyciela zazwyczaj w ciągu 30 dni. Roszczenie o zwrot kosztów powinno zostać dokładnie obliczone, uzasadnione i poparte odpowiednimi przepisami prawa tak, aby towarzystwo ubezpieczeniowe, do którego będzie kierowane nie uznało go za bezzasadne.

Zanim więc zdecydujesz się samodzielnie uzyskać zwrot kosztów leczenia od ubezpieczyciela, skonsultuj się z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą. W AUXILIA S.A. otrzymasz bezpłatną i niezobowiązującą analizę swojej sprawy. Podpowiemy nie tylko jak uzyskać zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, ale także zadośćuczynienie, rentę, czy utracony dochód z powodu przebywania na zwolnieniu L4. Te świadczenia należą ci się, jeśli uległeś wypadkowi drogowemu lub w pracy nie ze swojej winy, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Jak towarzystwa ubezpieczeniowe argumentują odmowę wypłaty odszkodowania za poniesione na leczenie wydatki?

Jeśli prawidłowo zgłosiłeś roszczenie o zwrot opłat za prywatne leczenie, a ubezpieczyciel wydał decyzję, w której go odmówił, to sprawa się komplikuje. Z reguły bowiem towarzystwa ubezpieczeniowe nie przyznają określonej kwoty na leczenie “z góry”. Najczęściej poszkodowany najpierw wykłada swoje prywatne środki, a następnie ubiega się o zwrot.

Najczęstszym argumentem towarzystw ubezpieczeniowych pojawiającym się w odpowiedzi na żądanie zwrócenia wydatków poniesionych na leczenie jest to, że poszkodowany bezpodstawnie wybrał odpłatne leczenie w prywatnych placówkach medycznych, zamiast korzystać z tych państwowych, w ramach NFZ.

Jednak oczekiwanie na świadczenie w publicznych ośrodkach zdrowia wiąże się często z wielotygodniowym lub nawet wielomiesięcznym brakiem dostępu do leczenia, czy rehabilitacji. Zmusza to poszkodowanych do szukania pomocy na własną rękę i za własne pieniądze, ponieważ brak leczenia pogarsza rokowania związane  powrotem do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Dla towarzystw ubezpieczeniowych nie zawsze stanowi to jednak wystarczający argument do zwrotu poniesionych przez poszkodowanych w wypadkach kosztów. Odmowna decyzja ubezpieczyciela nie musi jednak definitywnie zamykać drogi do uzyskania zwrotu wydatków poniesionych na leczenie, czy rehabilitację.

Co zrobić, żeby towarzystwo ubezpieczeniowe zwróciło wydatki poniesione na leczenie?

Poszkodowany ma kilka możliwości ubiegania się o zwrot swoich pieniędzy począwszy od metod polubownych, tj. odwołania, czy mediacji, aż po wytoczenie powództwa przed sądem.

Jeśli więc do tej pory próbowałeś jedynie własnych sił w postępowaniu przed zakładem ubezpieczeń, to decyzja odmawiająca zwrócenie kwot poniesionych na leczenie jest ostatnim momentem, w którym powinieneś zasięgnąć fachowej opinii specjalistów z dziedziny odszkodowań.

Przepisy prawa oraz orzeczenia sądów jasno stanowią o tym, że za wszelkie negatywne konsekwencje wypadków w pracy, czy wypadków drogowych odpowiada ubezpieczony, w ramach ubezpieczenia OC, tj. sprawca wypadku bądź w określonych przypadkach pracodawca. Oznacza to, że oprócz zadośćuczynienia ofierze wypadku przysługuje także między innymi zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji.

Nie pozwól, aby ubezpieczyciel pozbawił Cię środków, które mogą pomóc przywrócić sprawność sprzed wypadku. Zgłoś się po pomoc prawną, razem odzyskamy należne Tobie pieniądze.

Ocena: 5/5
(głosy: 16)