O firmie AUXILIA

AUXILIA pomaga uzyskać odszkodowanie za wypadek

AUXILIA od 2003 roku pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach oraz ich rodzinom uzyskać zadośćuczynienie i rekompensatę za poniesione krzywdy. Walczymy w słusznej sprawie i wygrywamy dla osób pokrzywdzonych w wypadkach najwyższe możliwe kwoty odszkodowań.

Wiarygodny partner

AUXILIA S.A. to stabilna oraz duża spółka notowana na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) i podlegająca regulacjom instytucji rynku finansowego. AUXILIA posiada kompetentnych Doradców na terenie całej Polski. Jesteśmy wiarygodnym partnerem dla osób szukających sprawiedliwości, zadośćuczynienia i kompensaty za doznane krzywdy. Nasze doświadczenie oraz kompetencje stanowią gwarancję bezpieczeństwa dla każdego Klienta.

Kompetentni prawnicy

Do Grupy Kapitałowej Auxilia należy kancelaria radców prawnych i adwokatów LEXBRIDGE. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i determinacji prawników LEXBRIDGE w dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, uzyskujemy dla naszych Klientów wielokrotnie większe kwoty, niż pierwotnie oferowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Poszczególne kroki w sprawie podejmowane są za wiedzą i zgodą Klientów, ale bez niepotrzebnego osobistego angażowania ich w proces likwidacji szkody. Dzięki temu zapewniamy poszkodowanym spokój, poczucie komfortu psychicznego i bezpieczeństwa, niewątpliwie bardzo wskazane po trudnych chwilach, jakie zwykle mają za sobą.

Grupa Kapitałowa Auxilia

AUXILIA od samego początku swojego istnienia pozycjonuje się jako firma ukierunkowana na wsparcie poszkodowanych i pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych. Szczególną pomoc udzielamy osobom pokrzywdzonym bezpośrednio lub poszkodowanym poprzez śmierć osoby bliskiej. Dlatego w oparciu o wieloletnie doświadczenia powstała unikalna specjalizacja AUXILII jako firmy dedykowanej dla najpoważniejszych wypadków, czyli odszkodowawczej marki Premium.

Zgodnie z przyjętą strategią firmy utworzono Grupę Kapitałową Auxilia, w wyniku czego AUXILIA została przekształcona w spółkę akcyjną i uzyskała 77% udziału w zysku kancelarii LEXBRIDGE. Zintensyfikowano działania mające na celu debiut giełdowy na rynku New Connect. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.