Poważne obrażenia ciała

Odszkodowanie za poważne obrażenia ciała

Do poważnych obrażeń ciała najczęściej dochodzi podczas wypadków drogowych, ale również w efekcie wypadków w pracy, rolnictwie oraz w rezultacie błędów medycznych. Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie powypadkowe. AUXILIA pomaga uzyskać jak najwyższą kompensatę za doznane krzywdy.

Obrażenia ciała po wypadku – kto i co może uzyskać?

  • O odszkodowanie mogą ubiegać się osoby, które w wyniku wypadku doznały obrażeń ciała i/lub szkody. W przypadku zdarzeń drogowych do odszkodowania nie mają prawa sprawcy wypadku. Jeśli poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia, rekompensata wypłacana jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta
  • W terminie 3 lat od zdarzenia pod warunkiem, że sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym dla sprawcy, bądź w okresie 20 lat od danego wypadku, jeśli został on zakwalifikowany jako przestępstwo.
  • W przypadku wypadku drogowego z polisy OC sprawcy wypadku lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (jeśli sprawca wypadku nie miał polisy OC albo sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie ustalono kto nim jest). W pozostałych typach zdarzeń – z policy OC placówki medycznej, lekarza, zakładu pracy bądź gospodarstwa rolnego, w którym doszło do wypadku.

Dodatkowe korzyści

Pomagamy poszkodowanym wrócić do zdrowia wykładając za nich koszty leczenia czy rehabilitacji (m.in. opłaty za lekarstwa, protezy itp.).

Natychmiastowe wsparcia finansowego w wysokości do 15 000 zł. W wybranych przypadkach możemy pomóc osobom poszkodowanym przekazując im gotówkę na bieżące wydatki.

Pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem materiałów dowodowych.

Zwolnienie z kosztów sądowych.

W przypadku poważnych obrażeń ciała pomagamy uzyskać dla poszkodowanych w wypadku renty.

Kompleksowe prowadzenie postępowania odszkodowawczego zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym przez wyspecjalizowaną w dochodzeniu roszczeń kancelarię prawną.

Prowadzenie postępowań pobocznych (np. sprawy karne, spadkowe, o ubezwłasnowolnienie).

Chcesz otrzymać odszkodowanie za obrażenia ciała? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.