AUXILIA – Oddział Wschodni

ODDZIAŁ WSCHODNI

AUXILIA S.A.
tel. 801 700 766

e-mail: info@auxilia.pl

ZASIĘG TERYTORIALNY

Terytorium Oddziału Wschodniego obejmuje województwo lubelskie, oraz południową część województwa mazowieckiego.

Wśród największych miast na terytorium Oddziału Wschodniego wyróżniamy: Radom, Zamość, Lublin, Chełm, Biała Podlaska oraz Puławy.

Uzyskujemy odszkodowania powypadkowe we wschodniej Polsce

Oddział Wschodni stanowi jeden z oddziałów Grupy Kapitałowej AUXILIA, jest bardzo aktywną częścią naszej sieci i działa niezwykle prężnie. Walczymy o dobro osób pokrzywdzonych w wypadkach bądź ich najbliższych. Zajmujemy się odszkodowaniami za wypadki komunikacyjne, wypadki w rolnictwie, wypadki przy pracy oraz szkodami poniesionymi w efekcie błędów w sztuce medycznej. W Oddziale Wschodnim uzyskujemy odszkodowania powypadkowe w takich miastach, jak: Lublin, Zamość, Chełm, Radom, Puławy czy Biała Podlaska, a także z innych miejscowości, miasteczek i wsi województwa lubelskiego oraz południowej części woj. mazowieckiego.

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Napisz!

Anna Szkuat

Anna Szkuat

Dyrektor Oddziału

a.szkuat@auxilia.pl

Kamil Płoszański

Kamil Płoszański

Doradca Klienta

k.ploszanski@auxilia.pl

Nasz zespół

Zostań Naszym Doradcą

Kontakt:

rekrutacja@auxilia.pl

Odszkodowania Lublin – kto i o co może się ubiegać?

  • Odszkodowanie przyznawane jest dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, które nie spowodowały danego zdarzenia. W przypadku śmiertelnego wypadku samochodowego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta
  • W okresie 3 lat od momentu, w którym doszło do wypadku drogowego, pod warunkiem jednak, że sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym dla sprawcy wypadku. W przypadku jednak, kiedy wypadek śmiertelny zostaje zakwalifikowany jako przestępstwo, to poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń w czasu 20 lat od daty zdarzenia.
  • Z polisy odpowiedzialności cywilnej (OC) winowajcy wypadku komunikacyjnego lub od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (w razie, kiedy sprawca wypadku samochodowego nie posiadał wykupionej polisy OC albo uciekł z miejsca wypadku i nie ustalono kto nim jest).

Co zyskujesz?

Rozliczamy się z naszymi Klientami za efekt. To oznacza, że wynagrodzenie uzyskiwane jest wówczas, kiedy wywalczymy dla osób poszkodowanych odszkodowanie za wypadek i/lub zadośćuczynienie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

Występujemy przed sądem o zwolnienie naszych Klientów z konieczności ponoszenia kosztów sądowych.

Proponujemy naszym Klientom bezzwłoczne wsparcie w formie gotówki w kwocie do 15 000 zł.

Sprawy osób pokrzywdzonych w wypadkach prowadzi skuteczna kancelaria prawna, zarówno na etapie przedsądowym, jak i bezpośrednio w sądzie.

W ramach prowadzonych spraw najczęściej pokrywane są koszty, które wynikają z konieczności uzyskania materiałów dowodowych.

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną – także w zakresie prowadzenia innych, niż odszkodowawcze spraw (np. postępowania karne, spadkowe czy o ubezwłasnowolnienie).

Nasze atuty:

na rynku

uzyskanych odszkodowań powypadkowych

obsłużonych Klientów

Dane aktualne na dzień 31.12.2023 r.

Dlaczego warto walczyć o odszkodowanie powypadkowe właśnie z nami?

Jako grupa kapitałowa notowana na Giełdzie (rynek NewConnect) posiadamy szereg możliwości wsparcia finansowego już na wstępnym etapie prowadzenia sprawy o odszkodowanie powypadkowe lub zadośćuczynienie. Podpisując umowę z AUXILIĄ, nasz Klient zawsze płaci tylko za efekt, czyli wynagrodzenie za prowadzenie sprawy pobierane jest dopiero na końcu prowadzonego postępowania, po uzyskaniu pieniędzy od zakładów ubezpieczeń.

Prowadzimy sprawy odszkodowawcze od początku do końca, poczynając od wstępnego etapu przedsądowego aż po skierowanie sprawy do sądu. Pokrywamy koszty prowadzenia postępowań sądowych polegające na pozyskaniu materiałów dowodowych. Uzyskujemy zwolnienie osób poszkodowanych z opłat sądowych.

Dlaczego jesteśmy w Lublinie i innych miastach wschodniej Polski?

Oddział Wschodni powstał przede wszystkim po to, żeby być jak najbliżej osób poszkodowanych w wypadkach - głównie na terenie województw lubelskiego oraz mazowieckiego (ale nie tylko). Dzięki siedzibie biura w takim miejscu, jak Lublin możemy bardzo szybko dojechać do miejsca Twojego zamieszkania, niezależnie od tego czy mieszkasz na wsi, czy małym bądź dużym mieście. Zawsze jesteśmy blisko osób potrzebujących wsparcia w uzyskania odszkodowania po takich traumatycznych doświadczeniach, jakimi są nieszczęśliwe wypadki.

Wygrane sprawy o odszkodowanie powypadkowe na terenie działania Oddziału Wschodniego

Poniżej przedstawiamy przykład sprawy, którą wygraliśmy z korzyścią dla naszego Klienta, a która toczyła się w zasięgu działania dzisiejszego Oddziału Wschodniego.

Dochodzenie odszkodowania za zderzenie z ciężarówką pod Radomiem

Odszkodowanie Powypadkowe za wypadek pod Radomiem

W 2004 roku pod Radomiem doszło do tragicznego w skutkach wypadku, samochód ciężarowy zderzył się czołowo z samochodem osobowym marki Peugeot. W efekcie wypadku kierowca pojazdu osobowego poniósł poważne obrażenia całego ciała (stłuczenia, złamania, urazy wewnętrzne) łącznie z urazami głowy. Ani szybka pomoc lekarzy wojewódzkiego szpitala w Radomiu, ani długi okres leczenia (12 operacji i trwająca rok rehabilitacja) nie przywróciły poszkodowanemu kierowcy pełnej sprawności. Do końca życia pozostanie niepełnosprawny, a wiele lat po wypadku nadal zmaga się z bólem.

Jak wykazało śledztwo w prowadzonej sprawie karnej, przyczyną utraty panowania kierowcy samochodu ciężarowego nad pojazdem była awaria elementów układu hamulcowego, co było spowodowane zakupem tzw. „zamienników’, a nie oryginalnych części samochodowych. Dlatego podczas dochodzenia odszkodowania podczas sprawy sądowej roszczenia odszkodowawcze zostały skierowane do firmy będącej właścicielem samochodu ciężarowego, a nie – jak to zwykle bywa w takich przypadkach - zakładu ubezpieczeń.

Ostatecznie udało się dla poszkodowanego w wypadku drogowym pod Radomiem naszego Klienta wywalczyć kwotę 300 000 zł, dzięki którym jego dalsze życie może okazać się przynajmniej w jakimś stopniu łatwiejsze.

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie powypadkowe, skontaktuj się z nami!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Dlaczego odszkodowania powypadkowe AUXILIA?

Doświadczenie

Pomagamy ofiarom wypadków oraz ich rodzinom od 2003 roku i robimy to skutecznie. Głos Auxilii stanowią jej Klienci, którzy chętnie dzielą się opiniami na nasz temat: Opinie Klientów.

Zaangażowanie

W skład Grupy Kapitałowej Auxilia wchodzi kancelaria prawna LEXBRIDGE. Wiele lat doświadczenia w dochodzeniu odszkodowań oraz determinacja prawników LEXBRIDGE pozwala uzyskiwać dla ofiar wypadków znacznie wyższe kwoty, niż te, które proponują na początki likwidacji szkody towarzystwa ubezpieczeniowe. Ale nie tylko. Oferujemy pomoc prawną w sprawach karnych, spadkowych, a także o ubezwłasnowolnienie, co stanowi dodatkową wartość dla osób poszukujących pomocy powypadkowej.

Empatia

Dla nas Klient to nie jest tylko numer umowy czy sprawy w sądzie. Każdy wypadek, którego skutkiem są ciężkie obrażenia ciała lub śmierć to olbrzymia tragedia. Bardzo często wpływa ona na całą rodzinę pokrzywdzonego. To zawsze jest czyjś Ojciec lub Matka, Brat lub Siostra, Mąż lub Żona. Często to czyjeś ukochane Dziecko. W trosce o naszych podopiecznych stworzyliśmy Fundację pomagającą ofiarom wypadków – by móc nie tylko w drodze sądowej dochodzić sprawiedliwości, ale również pomagać doraźnie. Co to znaczy? Organizujemy zbiórki pieniężne i materialne. Kiedy z dnia na dzień wali się czyjś świat, jak domek z kart, można na nas liczyć. My nie opowiadamy o tym, co zrobimy, my po prostu DZIAŁAMY!

Wiarygodność

Auxilia jest Spółką Akcyjną notowaną na rynku NewConnect (prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) i podlegająca regulacjom instytucji rynku finansowego. Funkcjonujemy na rynku już 16 lat! Uzyskaliśmy dla naszych Klientów 280 mln zł odszkodowań! Mamy oddziały w całej Polsce.

Zaufanie

Wzajemne zaufanie to podstawowy filar współpracy pomiędzy ofiarami wypadków a spółką Auxilia.