Odszkodowanie po wypadku – czy warto się o nie starać?

Odszkodowanie po wypadku - czy warto się o nie starać?

Od kilkunastu lat w Polsce ewoluują regulacje prawne i praktyka wypłaty świadczeń pieniężnych za poniesione w wyniku różnego rodzaju wypadków obrażenia ciała, bądź śmierć osoby bliskiej. Jednak nadal mało kto z nas zdaje sobie sprawę z faktu, że za poniesione w ten sposób krzywdy można w Polsce uzyskać często bardzo wysokie zadośćuczynienie czy odszkodowanie po wypadku, a śmierć osoby bliskiej to nie tylko źródło cierpienia, lecz również wieloletniej szkody, która powinna być naprawiona.

Odszkodowania po wypadku – jak wysokie mogą być uzyskane dla poszkodowanych kwoty?

Z pewnością każda osoba zainteresowana uzyskaniem takiego świadczenia, jak odszkodowanie za wypadek, zastanawia się, jaką kwotę odszkodowania może otrzymać? Wszystko zależy od konkretnego przypadku i trzeba pamiętać, że sprawa sprawie nie równa, jednak dla przybliżenia tematu poniżej podajemy przykłady faktycznie uzyskanych kwot zadośćuczynienia oraz odszkodowania za wypadki uzyskanych dla Klientów Auxilii.

  1. 400 tys. zł odszkodowania po wypadku i 1400 zł renty za obrażenia ciała poniesione w wyniku potrącenia 74-letniej kobiety na przejściu dla pieszych.
  2. 800 tys. zł zadośćuczynienia i 4000 zł przyznanej renty dla 9-letniego chłopca z poważnym uszczerbkiem na zdrowiu poniesionym w wyniku wypadku drogowego.
  3. 529 tys. zł zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny na motocyklu dla żony i dwóch synów zmarłego.
  4. 520 tys. zł i 2000 zł renty zadośćuczynienia dla żony, córki i syna osoby zmarłej – pasażera samochodu osobowego, który rozbił się na przydrożnym drzewie.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie po wypadku drogowym?

Odszkodowania po wypadku drogowym i zadośćuczynienie za takie zdarzenia uzyskiwane są z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu mechanicznego, którym kierował sprawca wypadku. Dlatego roszczenia kierowane są do firm ubezpieczających kierowców, czyli po prostu zakładów ubezpieczeniowych.

W sytuacji, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku bądź nie posiada ubezpieczenia OC, roszczenia są kierowane do specjalnie w tym celu utworzonego Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Należy pamiętać, że odszkodowanie po wypadku nie przysługuje jego sprawcy.

Dlaczego należy starać się o odszkodowanie po wypadku?

Poważne wypadki komunikacyjne najczęściej związane są z cierpieniem lub zgonem osób poszkodowanych bezpośrednio (obrażenia ciała lub śmierć), bądź pośrednio (rodzina osoby poszkodowanej, która zginęła w wypadku). Niewiele osób, po tak traumatycznych wydarzeniach, myśli o możliwości uzyskania rekompensaty za negatywne skutki majątkowe, jakie wypadek spowodował w życiu, czy zadośćuczynienie za doznane cierpienia fizyczne oraz psychiczne.

Jednak warto skorzystać z takiej możliwości i starać się uzyskać odszkodowanie po wypadku. Poszkodowani z poważnymi obrażeniami ciała dzięki wywalczonym kwotom mają możliwość szybszego powrotu do zdrowia lub mogą pozwolić sobie na udogodnienia podczas rehabilitacji. Mogą pozwolić sobie na pomoc (w leczeniu czy życiu osobistym), na które bez pieniężnego wsparcia nie byłoby ich stać. Często dla takich osób przyznawana jest renta.

Osoby, które straciły w wypadku członka najbliższej rodziny, uzyskują możliwość uzyskania finansowej rekompensaty za doznane cierpienia. W przypadku, kiedy zmarły był żywicielem rodziny, uzyskane kwoty wspierają finansowo całą rodzinę i pomagają przetrwać pierwszy okres traumy, kiedy mimo przytłaczającego cierpienia i rozpaczy „trzeba żyć dalej”.

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie po wypadku?

Uzyskanie odszkodowania po wypadku od towarzystw ubezpieczeniowych wiąże się z wieloma rozbudowanymi formalnościami – kompletowaniem dokumentacji, oświadczeniami świadków, oszacowaniem poniesionych strat i wysokości roszczeń, kontaktami i negocjacjami z ubezpieczycielem. Przy tym należy pamiętać, że zakłady ubezpieczeń zawsze bronią się przed wypłaceniem wysokich odszkodowań. Inaczej mówiąc, starają się, żeby odszkodowanie po wypadku było możliwie jak najniższe, gdyż są to spółki prawa handlowego nastawione na zysk, a nie charytatywną działalność.

Dlatego sprawy dotyczące uzyskania odszkodowania po wypadku czy zadośćuczynienia warto przekazywać do prowadzenia profesjonalnym, doświadczonym firmom, które specjalizują się tylko w takiej działalności. Dzięki temu są w stanie uzyskać kilkukrotnie, a w skrajnych przypadkach nawet kilkunastokrotnie większe kwoty, niż pierwotnie gotów był przyznać zakład ubezpieczeń.

Do kogo zwrócić się po odszkodowanie po wypadku?

Do renomowanej firmy odszkodowawczej, specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki dla osób poszkodowanych w różnego typu nieszczęśliwych zdarzeniach. Jedną z takich firm, zajmujących się uzyskiwaniem najwyższych kwot odszkodowań po wypadkach, jest AUXILIA. Od 15 lat specjalizujemy się w udzielaniu konkretnej oraz skutecznej pomocy osobom poszkodowanych w wypadkach i odnieśliśmy na tym polu szereg sukcesów (patrz: Wygrane sprawy).

Uzyskujemy odszkodowania za wypadki drogowe, ale także za inne rodzaje nieszczęśliwych zdarzeń, do których możemy zaliczyć wypadki przy pracy, wypadki w rolnictwie czy odszkodowania za błędy medyczne. Walczymy o sprawiedliwość dla osób poszkodowanych w wypadkach na etapie przedsądowym, a w momencie, kiedy wyczerpane zostaną możliwość zawarcia korzystnej ugody z zakładem ubezpieczeń, to wchodzimy na drogę sądową uzyskując adekwatne do poniesionych krzywd odszkodowania po wypadku i zadośćuczynienie.

Ocena: 4.7/5
(głosy: 71)