Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby poniesioną w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby poniesioną w wypadku samochodowym

Głównym świadczeniem przysługującym po śmierci osoby bliskiej w wypadku samochodowym jest zadośćuczynienie, którego zadaniem jest kompensata krzywdy, czyli szkody niematerialnej. Jednakże poza tym, możemy mówić jeszcze o świadczeniu określanym potocznie jako odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Występuje ono wówczas, kiedy na skutek zgonu bliskiej nam osoby w wypadku samochodowym sytuacja życiowa członków rodziny osoby zmarłej uległa znacznemu pogorszeniu. Sąd może przyznać również stosowną sumę za tak zwane odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej na podstawie art. 446 § 3 k.c.

Dlaczego przyznawane zostaje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Śmierć osoby bliskiej jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Kiedy takie tragiczne zdarzenie następuje nagle, w wyniku wypadku drogowego, cierpienie po stracie jest jeszcze większe. Negatywne skutki niespodziewanej utraty osoby bliskiej odczuwane są przez rodzinę zmarłego zarówno w sferze psychicznej, jak i materialnej. Często bowiem zmarły swoją pracą i zarobkami przyczyniał się do funkcjonowania całej rodziny – małżonka, dzieci.

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

W związku z tym po śmierci osoby bliskiej rodzinie towarzyszą nie tylko cierpienia psychiczne, ale często również lęk przed przyszłością czy obawa o sytuację finansową. Rodzina zmarłego powinna jednak mieć świadomość, że w takim przypadku możliwe jest uzyskanie dodatkowych świadczeń, mających na celu rekompensatę doznanej krzywdy i pogorszenia sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby bliskiej.

Kto jest uprawniony do tego, żeby uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby?

Zgodnie z art. 446 § 3 uprawnionymi do uzyskania takiego świadczenia, jak odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej są najbliżsi członkowie rodziny zmarłego. Wymaga jednak podkreślenia, że nie należy ograniczać pojęcia „rodzina” do krewnych i małżonków. Należy wziąć pod uwagę rzeczywiście utrzymywane stosunki rodzinne i faktyczne więzi emocjonalne łączące zmarłego z uprawnionym.

W związku z tym w kręgu uprawnionych do odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym mogą znajdować się również np. osoby pozostające w konkubinacie, czy też członkowie rodziny zastępczej.

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej

Odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej na skutek śmierci osoby bliskiej nie jest rekompensatą wszelkich majątkowych uszczerbków poniesionych w związku ze śmiercią osoby bliskiej, a jedynie tych, które doprowadziły do znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.

W takim przypadku sąd powinien wziąć pod uwagę sytuację materialną uprawnionego po śmierci osoby bliskiej i porównać, w jakiej sytuacji materialnej znajdowałby się, gdyby zmarły żył.

Należy jednak podkreślić, że w orzecznictwie wskazuje się, że mianem pogorszenia sytuacji życiowej można określać również czynniki niematerialne, jeżeli rzutują one na sytuację materialną uprawnionego. Będą do nich należały, np. utrata pomocy i wsparcia, jakie uprawniony otrzymałby od zmarłego w przyszłości, pomoc w wychowaniu dzieci, problemy zdrowotne, które są skutkiem śmierci osoby najbliższej i wpływają na sprawność fizyczną i psychiczną uprawnionego, jego zdolność i chęć do pracy, energię życiową.

Odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby i pogorszenie sytuacji życiowej obejmuje również sytuację, w której brak pomocy zmarłego wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów za czynności, które zmarły mógł wykonywać samodzielnie i nieodpłatnie, np. remonty, naprawy.

Ponadto w orzecznictwie wskazuje się, że ten rodzaj odszkodowania dotyczy nie tylko aktualnej sytuacji materialnej uprawnionego, ale również utratę możliwości jej polepszenia w przyszłości. Jeśli więc zmarły był osobą młodą, mającą pracę z możliwością awansu, dokształcającą się i rozwijającą zawodowo, to odszkodowanie będzie przysługiwało, np. jego małżonce, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmarły osiągałby w przyszłości większe dochody niż w chwili śmierci.

Jak wysokie odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej można uzyskać?

Wysokość odszkodowania za śmierć osoby bliskiej w wypadku komunikacyjnym zależna jest od sytuacji życiowej osoby uprawnionej. Przy dochodzeniu odszkodowania konieczne jest wskazanie jak wyglądało życie przed wypadkiem, a jak po oraz wykazanie różnicy.

Ponadto należy również określić wszystkie inne elementy, które mogą mieć wpływ na ustalenie wysokości odszkodowania: wspomniane wyżej materialne i niematerialne aspekty sytuacji życiowej. Nieodzowne jest również wskazanie dochodów zmarłego. Im większe były jego zarobki i im większa była partycypacja zmarłego w utrzymaniu rodziny, tym wyższe może być odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Wykazanie tych okoliczności nie jest łatwe. Należy sięgnąć do wielu aspektów życia zmarłego i jego rodziny, przedłożyć wiele dokumentów i we właściwy sposób dokonać wyliczeń. Brak wykazania różnicy w poziomie życia rodziny przed śmiercią osoby bliskiej i po jej śmierci spowoduje, że osoba poszkodowana nie uzyska odszkodowania za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej.

Stąd też nieodzowna staje się konieczność uzyskania pomocy profesjonalnego pełnomocnika – adwokata lub radcy prawnego, który przeprowadzi poszkodowanych przez ten trudny proces, pomoże w zebraniu dokumentów, a nawet niektóre z nich sam pozyska. Także dokona stosownych wyliczeń i uzasadni je, aby sąd rozpatrujący sprawę mógł, opierając się na przedłożonych dowodach, rozstrzygnąć sprawę na korzyść poszkodowanego.

Przedawnienie odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej

Bardzo istotne jest, aby mieć świadomość, że odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej ulega przedawnieniu. Podstawowym terminem wynikającym z przepisów jest termin 3 lat. Jednak jeśli śmierć osoby bliskiej jest skutkiem przestępstwa, a w przypadku wypadków komunikacyjnych zdarza się to bardzo często, roszczenia odszkodowawcze związane z tym zdarzeniem przedawniają się po 20 latach.

Kto może pomóc w uzyskaniu odszkodowania za śmierć bliskiej osoby?

Auxilia od 19 lat reprezentuje osoby pokrzywdzone w wypadkach w sporach przeciwko towarzystwom ubezpieczeń. Współpracujący z nami doświadczeni radcowie prawni i adwokaci, wspierają naszych Klientów w trakcie sporów z ubezpieczycielami dotyczących wypadków komunikacyjnych, pozwalając uzyskać im do tej pory odszkodowania i zadośćuczynienia w łącznej wysokości 359 mln zł.

Nasi eksperci pomagają poszkodowanym uzyskać świadczenia w możliwie najkrótszym czasie. Współpraca prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa umożliwia kompleksową obsługę spraw związanych z wypadkami komunikacyjnymi.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji opisanej w niniejszym artykule i chcesz uzyskać zadośćuczynienie bądź odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby, napisz lub zadzwoń. Nasi eksperci po zapoznaniu się z Twoją sprawą ustalą możliwość udzielanie Tobie takiej pomocy i poinformują, jakie należy podjąć kroku, żeby otrzymać odszkodowania za pogorszenie sytuacji życiowej.

Chcesz uzyskać odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 20)