Pierwsze 3 kwartały 2018 – bardzo dobry wynik finansowy Auxilii

Pierwsze 3 kwartały 2018 – bardzo dobry wynik finansowy Auxilii

Pierwsze trzy kwartały 2018 roku Auxilia S.A. kończy z bardzo dobrymi wynikami finansowymi. Zysk netto na poziomie skonsolidowanym za ten okres wyniósł ponad 0,7 mln zł, a przychody netto przekroczyły w tym czasie 7,67 mln zł. Spółka pracuje również intensywnie nad poszerzeniem oferty produktowej.

Wyniki finansowe za 3 kwartał

Tylko w trzecim kwartale 2018 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. wyniósł ponad 22 tys. zł przy przychodach netto kształtujących się na poziomie prawie 2 087 tys. zł wobec straty netto odnotowanej w poprzednim roku w wysokości 476 tys. zł. Narastająco, po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Spółki osiągnął 707 tys. zł, a jej przychody netto wyniosły 7 675 tys. zł. Uzyskane wyniki finansowe wykazują znaczącą poprawę, ponieważ po trzech kwartałach 2017 r. Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. notowała stratę netto w wysokości 1 463 tys. zł przy przychodach netto kształtujących się na poziomie 6 773 tys. zł.

Wykres 1: Przychody 1-3 kwartał 2017 do 1-3 kwartał 2018 (w tys. zł)

Przyczyny wzrostu rentowności

Wzrost rentowności Spółki ma dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich jest optymalizacja kosztów działalności, a drugą stanowi intensyfikacja kroków, które miały za zadanie kończenie sporów z ubezpieczycielami na drodze polubownej. Poza tym istotną kwestią jest także zmiana stosowanego do tej pory sposobu przedstawiania przychodów ze zrealizowanych w okresie pierwszej połowie roku 2018 r. transakcji sprzedaży wierzytelności. Zarząd Auxilia S.A. bardzo pozytywnie ocenia wyniki finansowe Auxilia S.A. z bieżącego roku i jest przekonany, że dokonywane posunięcia w różnych obszarach działania firmy przełożą się na ich dalszą poprawę.

– W trzecim kwartale br. duży nacisk położyliśmy z jednej strony na skrócenie czasu konwersji gotówki m.in. poprzez podejmowanie negocjacji z zakładami ubezpieczeń w celu ugodowego zakończenia sporu, a z drugiej strony na optymalizację struktury kosztowej w ramach Grupy Kapitałowej. – komentuje wyniki finansowe ostatniego kwartału V-ce Prezes Zarządu AUXILIA S.A., Kamila Barszczewska. – Przy tym niezmiennie najważniejsze jest dla nas dobro i zadowolenie naszych Klientów, co przekłada się na uzyskanie dla nich jak najwyższych kwot odszkodowań w jak najkrótszym czasie. – dodaje.

W trzecim kwartale Auxilia podjęła działania mające na celu skalowanie sprzedaży w zakresie odszkodowań dla biznesu, co przyniosło firmie znaczącą zwyżkę kontraktacji portfela roszczeń w tym segmencie.

Wykres 2: Wartość kontraktowanego portfela odszkodowań, pierwsze 3 kw. 2018 (mln zł)

W 3 kw. 2018 r. Auxilia S.A. zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych w wysokości 15,56 mln zł wobec 9,91 mln zł w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza wzrost o 57%.

Wykres 3: Wartość kontraktowanego portfela odszkodowań, porównanie 3 kw. 2017 do 3 kw. 2018 (mln zł)

 

Spółka spodziewa się w najbliższych miesiącach dalszej rosnącej kontraktacji portfela roszczeń ze względu na wzrost aktywności doradców w dziale sprzedażowym oraz planowane pozyskanie wysoko wykwalifikowanych sprzedawców.

W ostatnim czasie Auxilia S.A. podejmowała kroki, które miały na celu rozbudowanie w kolejnym kwartale oferty produktowej o nowe usługi – abonament i audyt prawny dla klientów biznesowych oraz dochodzenie roszczeń z umów kredytów hipotecznych denominowanych albo indeksowanych kursem franka szwajcarskiego. Spółka przygotowała już strategię komunikacji marketingowej dla nowych produktów i liczy, że przełoży się ona na dynamiczny rozwój nowych obszarów biznesowych.

– W poprzednim kwartale rozpoczęliśmy testy kolejnego produktu odszkodowawczego dla biznesu, którego potencjał wygląda równie obiecująco jak potencjał produktu już wdrożonego do obsługi. Dodatkowo, w trakcie prowadzenia spraw dla Klientów z sektora odszkodowań dla biznesu zauważyliśmy, że w wielu przypadkach poszukują oni specjalistycznego wsparcia prawnego obejmującego specyficzne problemy ich branży, którego nie zaspokaja do końca ogólnie dostępna na rynku oferta. Stąd pomysł na rozszerzenie naszej oferty o usługę abonamentu prawnego i audytu prawnego, które oferują wsparcie z obszaru specjalistycznej wiedzy zgromadzonej u prawników naszej Spółki zależnej. – opowiada o najnowszych produktach Spółki Kamila Barszczewska, V-ce Prezes Zarządu. – Uważamy, że jest to usługa komplementarna względem dotychczas świadczonych usług i odpowiada na potrzeby naszych Klientów. Dostrzegamy także duży potencjał związany z należnościami frankowiczów, stąd decyzja o wejściu również w ten segment rynku odszkodowawczego. – dodaje Kamila Barszczewska.

Pierwsze 3 kwartały 2018 – bardzo dobry wynik finansowy Auxilii
Ocena: 5/5
(głosy: 9)