Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku drogowym

Pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji po wypadku drogowym

Osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych lub drogowych nie muszą korzystać wyłącznie ze świadczeń gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Mogą starać się również o odzyskania czy pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji. Koszty rehabilitacji i leczenia w prywatnych placówkach zdrowotnych podlegają refundacji przez Towarzystwa Ubezpieczeń w ramach polisy OC sprawcy wypadku.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Komu należy się pokrycie kosztów rehabilitacji?

Codziennie wiele osób doznaje poważnych urazów ciała w wypadkach komunikacyjnych. Leczenie i rehabilitacja są najczęściej długotrwałe i kosztowne. Odszkodowanie powypadkowe umożliwia poszkodowanym szybszy powrót do zdrowia. Powrót do zdrowia i sprawności wymaga niejednokrotnie wielu zabiegów oraz długich tygodni leczenia i rehabilitacji. Dodatkowo przez odległe terminy badań i wizyt lekarskich w publicznej służbie zdrowia, poszkodowani w wyniku wypadków drogowych, nie chcąc ryzykować powikłań na skutek odwleczonej rehabilitacji, zmuszeni zostają do korzystania z prywatnej opieki medycznej.

Do kogo należy pokrycie kosztów leczenia po wypadku?

Według art. 444 kodeksu cywilnego, obowiązek naprawienia szkody powstałej w wyniku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, przy czym na żądanie poszkodowanego zobowiązany (winny wypadku lub ubezpieczyciel) powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia. W przypadku, gdy ofiara wypadku stała się inwalidą, naprawienie szkody obejmuje koszty przygotowania do innego zawodu albo rentę. Suma roszczeń do pokrycia, których zobowiązana jest osoba, która ma obowiązek naprawienia szkody, jest więc bardzo duża.

Pokrycie kosztów leczenia bądź rehabilitacji może obejmować m.in. wizyty lekarskie, zakup leków, sprzęt rehabilitacyjny lub dojazdy do placówek medycznych. Na wszystkie wydatki związane z leczeniem potrzebujemy recept, rachunków i pisemnych zaleceń lekarzy specjalistów. Zakład ubezpieczeń może zakwestionować każdy nasz zakup np. wózka inwalidzkiego, jeśli wykorzystanie tego sprzętu nie będzie pisemnie zlecone przez lekarza.

Dofinansowanie na przystosowanie mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością

Należy jednak pamiętać o tym, że koszty muszą być uzasadnione. Dofinansowanie może być przeznaczone na likwidację barier architektonicznych znajdujących się wokół budynku, w nim lub w samym lokalu mieszkalnym. Szczególnie należy uważać podczas przystosowywania domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Poziom prac musi być związany z potrzebami osoby poszkodowanej. Zwrócenie kosztów może pokryć nie tylko wydatki na leki, ale też np. koszty zabiegów w prywatnych placówkach. Wiemy, że koszty leczenia i rehabilitacji są wysokie. Natomiast wysokość zobowiązań finansowych powstałych na skutek powrotu do zdrowia bywa przeważnie proporcjonalna do skali odniesionych obrażeń. Ofiary wypadków nie tylko zmagają się z trudnościami natury zdrowotnej, ale i niewydolnością finansową. Natomiast długie oczekiwanie na niezbędną pomoc z NFZ może doprowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Poszkodowany ma prawo wystąpić do ubezpieczyciela z wnioskiem o pokrycie takich kosztów jak:

  • Zakup leków, opatrunków i przyrządów rehabilitacyjnych
  • Specjalne odżywianie i diety w trakcie leczenia i rehabilitacji
  • Adaptacja pomieszczeń w domu do potrzeb poszkodowanego
  • Pobyt w szpitalu lub innych ośrodkach medycznych
  • Wydatki na leczenie operacyjne oraz rehabilitacyjne
  • Badania i zabiegi ambulatoryjne
  • Konsultacje u lekarzy specjalistów (jeżeli były one niezbędne w procesie leczenia)
  • Dojazdy lekarza z najbliższego szpitala lub ośrodka zdrowia do miejsca zakwaterowania poszkodowanego (jeśli wymaga tego sytuacja zdrowotna)
  • Zakup sprzętu ortopedycznego i protez.

Pokrycie kosztów leczenia bądź rehabilitacji wymaga określonych dokumentów

Przede wszystkim pamiętaj, że wszystkie Twoje wydatki muszą zostać udokumentowane, ponieważ w razie sporu sądowego, każdy rachunek czy faktura będą dowodem, że faktycznie poniosłeś taki koszt. Do zgłoszenia roszczenia z tytułu odzyskania kosztów leczenia i rehabilitacji konieczna jest historia leczenia. Dokumentacja medyczna musi przedstawiać konieczność wykonania np. badań, zabiegów lub zabiegów rehabilitacyjnych (np. skierowanie lub zalecenie). Potrzebne będą również faktury lub rachunki imienne potwierdzające poniesione koszty, wystawione na nazwisko poszkodowanego.

Jak zgłosić żądanie o odzyskanie kosztów leczenia?

Jeśli nie zrobiłeś tego w zgłoszeniu szkody, żądanie oddania kosztów leczenia czy rehabilitacji możesz wyrazić także i na dalszym etapie procesu likwidacji szkody, w dogodnej dla Ciebie (ale akceptowanej przez ubezpieczyciela) formie. Nie należy jednak zwlekać z decyzją. Im szybciej zgłosisz swoje żądanie, tym prędzej otrzymasz należne pieniądze. Otrzymanie odmowy albo częściowej odmowy od ubezpieczyciela nie oznacza ostatecznej decyzji w sprawie. Od wydanej w toku postępowania likwidacyjnego decyzji można się odwołać. W przypadku, gdy ubezpieczyciel w dalszym ciągu nie dostrzeże Twojej racji, zawsze możesz poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu.

Pokrycie kosztów leczenie i rehabilitacji wymaga ciągłej uwagi i wymiany pism z ubezpieczycielem

Jak więc wyraźnie widać, pokrycie bądź zwrócenie kosztów rehabilitacji i leczenia wymaga stałego kontaktu z towarzystwem ubezpieczeniowym, znajomości wielu przepisów, uwagi oraz pilnowania terminów. Dlatego warto rozważyć, czy nie łatwiejszą drogą będzie już na samym początku powierzenie prowadzenia takiego postępowania specjaliście, który pomoże odzyskać koszty leczenia i rehabilitacji.

Auxilia zajmuje się takimi sprawami od 19 lat. Prowadziliśmy sprawy związane z uzyskaniem roszczeń powypadkowych już dla 15 000 Klientów. Pozostawiamy pod Twoją rozwagę kwestię powierzenia właśnie nam takiej sprawy. Dzięki nam unikniesz konieczności załatwiania wielu żmudnych i czasochłonnych formalności, jednocześnie zwiększając szansę na uzyskanie zarówno odzyskania kosztów leczenia i rehabilitacji, jak i możliwie najwyższego odszkodowania.

Ocena: 5/5
(głosy: 24)