Polityka Prywatności serwisu internetowego auxilia.pl

Wstęp

Administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem: auxilia.pl jest firma AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod 53-334, przy ul. Zaolziańskiej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546429, Regon: 02018690, NIP: 899-55-38-57, kapitał zakładowy 452.941,20 zł.

Dane przekazane przez użytkowników serwisu internetowego auxilia.pl oraz dane zbierane w sposób automatyczny wykorzystuje się wyłącznie w sposób wymieniony w przedstawionej poniżej Polityce Prywatności.

I. Dane udostępniane przez Użytkowników

1. AUXILA S.A. gromadzi dane o Użytkownikach przy wykorzystania znajdujących się w serwisie internetowym formularzy, w następujących celach:

  • odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika i zaprezentowanie – za przyzwoleniem Użytkownika – informacji handlowej,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w razie przekazania przez Użytkownika propozycji pracy bądź współpracy.

2. Zakres danych osobowych przekazywanych przez Użytkownika za pośrednictwem formularzy umieszczonych w serwisie internetowym obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy oraz pozostałe dane wymienione w zapytaniu wysłanym przy wykorzystaniu formularza.

3. Podczas składania przy pomocy formularza rekrutacyjnego oferty pracy bądź współpracy, dodatkowo przekazywane są dane zawarte w CV, między innymi informacje na temat wykształcenia oraz dotychczasowej pracy zawodowej.

II. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego jest AUXILIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, kod 53-334, przy ul. Zaolziańskiej 4, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000546429, Regon: 02018690, NIP:899-55-38-57, kapitał zakładowy 452.941,20 zł. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.), a po 25.05.2018 r. zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s.1)

2. Dane osobowe przetwarzane są przez AUXILIA S.A. w następujących celach:

  • odpowiadania na zapytania wysłane przy pomocy formularza,
  • celach marketingowych dotyczących sporządzenia oraz dostarczenia propozycji oferowanych przez firmę usług,
  • procesu rekrutacji – w razie złożenia przez Użytkownika propozycji zatrudnienia lub współpracy.

3. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.

4. Dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów Grupy Kapitałowej AUXILIA, jeśli jest to konieczne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika przekazane poprzez formularz internetowy.

5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza, w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług do czasu cofnięcia zgody, a w przypadku danych przetwarzanych na potrzeby rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

6. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Użytkownik ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Użytkownikowi przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zgłoszone pytanie lub udziału w procesie rekrutacji.

III. Automatyczne zbieranie danych przy wykorzystaniu tzw. „plików cookies”

1. AUXILIA S.A. przechowuje zapytania kierowane poprzez serwis internetowy auxilia.pl do serwera wykorzystywanego przez AUXILIA S.A., które są pobierane automatycznie od Użytkowników przeglądających serwis internetowy (tzw. „pliki cookies”). Pliki cookies zawierają informacje, które mogą zostać odczytane w razie kolejnego odwiedzenia serwisu internetowego z danego komputera. Korzystanie z zasobów serwisu internetowego oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na zapisanie plików cookies na urządzeniu końcowym, którego używa Użytkownik. Każdy Użytkownik serwisu internetowego może wyłączyć zapisywanie plików cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki, z której korzysta.

2. W plikach cookies zostają zapisane między innymi, takie informacje jak:

  • ogólnodostępny adres IP komputera, z którego zostało wysłane zapytanie,
  • dane na temat systemu operacyjnego komputera, z którego korzysta Użytkownik,
  • dana dotyczące przeglądarki, z której korzysta Użytkownik,
  • strony serwisu internetowego, które odwiedza Użytkownik oraz informacje na temat tego, jak ile spędza na nich czasu.

3. Pliki cookies nie zapisują informacji, dzięki którym można identyfikować Użytkowników, którzy odwiedzają serwis internetowy, ani żadnych innych danych otrzymanych od Użytkowników.

4. AUXILIA S.A. wykorzystuje zapisane pliki cookies przez czas nieokreślony jedynie w celu administrowania serwisem internetowym. Dane zapisane w plikach cookies dostępne są tylko osobom upoważnionym do administrowania serwerem serwisu internetowego dostępnego pod domeną auxilia.pl. AUXILIA S.A. korzysta z danych zawartych w plikach cookies jedynie w celach statystycznych – do analizowania ruchu w serwisie internetowym, a także po to, aby przystosować zawartość oraz strukturę serwisu internetowego do wymagań korzystających z niej Użytkowników.

5. W przypadku, kiedy Użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie plików cookies, to ma możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej, z której korzysta. Większość przeglądarek internetowych posiada opcję blokowania lub akceptowania przyjmowania plików cookies. Zablokowanie przyjmowania plików cookies może utrudnić, a niekiedy nawet uniemożliwić przeglądanie stron internetowych.

IV. System do analityki internetowej Google Analytics

1. Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

3. Korzystając z niniejszej witryny internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

4. Użytkownik może zablokować Google Analitycs poprzez dodanie do swojej przeglądarki dodatku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

V. Linki do innych serwisów internetowych

W serwisie internetowym dostępnym pod domeną auxilia.pl umieszczone są także linki (tzw. hiperłącza czy odnośniki) prowadzące do innych serwisów internetowych. Zasady korzystania z innych serwisów internetowych i utrzymania prywatności Użytkowników serwisów, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą linka, znajdują się w poszczególnych serwisach internetowych, do których prowadzą linki.

VI. Zmiany Polityki Prywatności

Niniejszym udostępniona Polityka Prywatności serwisu internetowego auxilia.pl może ulec modyfikacjom szczególnie w sytuacjach mających na celu przystosowanie jej do wymagań wynikających z obowiązującymi przepisów prawa. Powiadomienia o ewentualnych zmianach w Polityce Prywatności umieszczone zostaną w serwisie internetowym auxilia.pl.