Wyczerpanie się sumy gwarancyjnej – kto odpowie za szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku komunikacyjnego?

Wyczerpanie się sumy gwarancyjnej – kto odpowie za szkody wyrządzone przez sprawcę wypadku komunikacyjnego?

Myśląc o odszkodowaniu za obrażenia ciała powstałe w wyniku wypadku, czy w związku ze śmiercią osoby bliskiej zastanawiamy się jak wysokich kwot można domagać się od ubezpieczyciela. Ale czy towarzystwo ubezpieczeniowe ma nieograniczony obowiązek świadczenia pieniężnego na rzecz poszkodowanego? Czy możliwe jest wyczerpanie gwarantowanej do…