Satysfakcja Klienta AUXILIA S.A.

Satysfkacja Klienta Auxilia S.A. - badania

W pierwszym kwartale 2020 roku zapytaliśmy Klientów*, dla których uzyskujemy odszkodowania powypadkowe, o ich satysfakcję ze współpracy z naszą marką. Przeprowadzone badanie miało za zadanie sprawdzenie faktycznej jakości oferowanych przez naszą firmę usług dla osób poszkodowanych w wypadkach. Uzyskane odpowiedzi mają również przysłużyć się utrzymaniu oraz podnoszeniu wysokich standardów wsparcia i pomocy, których udziela swoim Klientom AUXILIA.

Poprosiliśmy Klientów, aby ocenili nas w pięciu konkretnych obszarach działań, jakie dla nich realizujemy. Wyniki przeprowadzonych ankiet pokazały, że Klienci bardzo wysoko ocenili nasze starania. Nie osiadamy jednak na laurach, ponieważ chcemy spełnić wszystkie oczekiwania osób poszkodowanych w wypadkach oraz ich bliskich.

Satysfakcja Klienta AUXILIA S.A.

1. Szybkość działania

Osobom po wypadkach drogowych (lub ich bliskim), często zależy przede wszystkim na tym, żeby jak najszybciej podjąć działania mające na celu uzyskanie adekwatnego do poniesionych szkód odszkodowania. W przypadku tak ważnego elementu realizowanej usługi, bardzo nas cieszy wysoki odsetek (98,4%) pozytywnych odpowiedzi.

2. Jakość świadczonych usług

Szybkość realizowanych prac na rzecz naszych Klientów jest bardzo istotna, jednak nie powinna przesłonić jakości oferowanych usług. Dlatego w kolejnym pytaniu poprosiliśmy o ocenę właśnie na tym polu. Jako powód do dumy traktujemy niezwykle wysoką ocenę standardów naszej pracy, bo na to pytanie uzyskaliśmy maksymalnie wysoki odsetek pozytywnych wskazań, czyli okrągłe 100%.

3. Jakość i częstotliwość kontaktu

Zawsze na bieżąco informujemy naszych Klientów o tym, na jakim etapie znajduje się ich sprawa, co zostało już zrobione oraz jakie są przewidziane dalsze kroki w postępowaniu. Nasze starania w tym zakresie doceniły zapytane o to osoby. Na pytanie o jakość i częstotliwość kontaktu z naszej strony, zdobyliśmy bardzo wysoki odsetek pozytywnych odpowiedzi, bo aż 99,2%.

4. Wsparcie i zrozumienie

Kolejne pytanie miało na celu ustalenie, na ile osoby powierzające nam swoje sprawy, mają poczucie wsparcia z naszej strony oraz zrozumienia problemów z jakimi się borykają. Jak się okazuje, wszyscy zapytani Klienci również wysoko oceniają nasze działania w tym obszarze, bo – tak jak w pytaniu trzecim – otrzymaliśmy 99,2% pozytywnych odpowiedzi.

5. Wartościowe porady

Na samym końcu zapytaliśmy o to, na ile Klient ma przekonanie, że otrzymuje wartościowe porady i wsparcie merytoryczne ze strony przedstawicieli naszej firmy. Uzyskany odsetek pozytywnych odpowiedzi ponownie wyniósł 99,2%, co stanowi oczywiście bardzo dobry wynik.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w każdym spośród pięciu pytań odsetek pozytywnych odpowiedzi przekracza 98%! Tak wysokie oceny naszej firmy ze strony Klientów niezwykle nas cieszą. Natomiast widać, że istnieje jeszcze obszar do poprawy oferowanych usług i jakości współpracy. W kolejnych miesiącach naszej pracy dołożymy wszelkich starań, żeby utrzymać, a nawet zwiększać wysoką jakość obsługi oraz usług realizowanych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach.

Jednocześnie bardzo dziękujemy naszym Klientom za chęć udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz poświęcony czas. Zachęcamy do korzystania z usług AUXILIA S.A.

* W zadanych pytaniach poprosiliśmy o ocenę satysfakcji w skali od 1 do 5, gdzie 1 to ocena bardzo zła, a 5 to ocena bardzo dobra. Z uzyskanych odpowiedzi na dane pytanie została wyciągnięta średnia. Maksymalna możliwa do osiągnięcia średnia to 5, co jednocześnie stanowi najwyższy możliwy od uzyskania odsetek pozytywnych odpowiedzi, czyli 100%. Każdy wynik poniżej 5 oznacza odpowiednio mniejszy odsetek pozytywnych odpowiedzi (np. średnia 4,96 oznacza 99,2% pozytywnych ocen). Badania zostały przeprowadzone w I kwartale 2020 roku wśród 25 osób będących Klientami firmy AUXILIA. Do badania zostały wybrane najwyższe kwotowo prowadzone sprawy. Pytania zostały zadane drogą telefoniczną.