Stały wzrost wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Auxilia S.A.

Stały wzrost wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Auxilia S.A.

Miesiąc temu pisaliśmy o tym, że wrzesień jest rekordowym miesiącem sprzedażowym w historii Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. Na pobicie rekordu nie trzeba było jednak długo czekać. Kolejny miesiąc, czyli październik jest lepszy od września! Porównując tzw. zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych za ostatnie dwa miesiące, notujemy wzrost o 3,46% (patrz wykres niżej).

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Auxilia
wrzesień 2017 do październik 2017 r.
[zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych] 

Sprzedaż Auxilia S.A. wrzesień 2017 do październik 2017

W październiku zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw wyniosły 4,9 mln zł. Z kolei porównując  zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych z miesiąca października 2017 do takiego samego okresu w roku 2016, notujemy dużo większy wzrost, bo aż o 35% (patrz wykres poniżej).

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Auxilia
październik 2016 do październik 2017 r.
[zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych] 

Sprzedaż Auxilia S.A. porównanie pazdziernik 2016 do październik 2017

W październiku 2017 notujemy także wysoką rentowność zakontraktowanego portfela roszczeń. Wartość planowanych przychodów z podpisanych w październiku 2017r. umów jest o 64% wyższa, niż w tym samym okresie w roku 2016 r. (patrz wykres niżej). Oznacza to, że jest to drugi najwyższy taki wynik w historii Grupy!

Planowane przychody Grupy Kapitałowej Auxilia
październik 2016 do październik 2017 r.
[rentowność zakontraktowanego portfela roszczeń]

Planowane przychody Auxilia - X 2016 do X 2017

Podsumowanie wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. za III kwartał 2017

W ostatnim czasie każdy miesiąc roku 2017 notuje wyższe wskaźniki sprzedaży, niż analogiczne miesiące roku 2016. Nie jest dziwne zatem, że podsumowanie III kwartału 2017 do III kwartału 2016 również wypada na korzyść bieżącego roku.

W III kwartale 2017r. przychody Grupy wyniosły 2 221 tys. zł i były wyższe o 4% w porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku. Zakontraktowany portfel odszkodowań jest wyższy o 31% w porównaniu do III kwartału 2016 r. (patrz wykres poniżej).

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Auxilia
III kwartał 2016 do III kwartał 2017 r.
[zakontraktowane roszczenia z pozyskanych spraw odszkodowawczych] 

Porówanie wyników sprzedaży III kwartału 2016 do III kwartału 2017

W III kwartale 2017 r. średnia rentowność pozyskanego portfela wzrosła o 26% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku. (patrz wykres poniżej). Natomiast wobec I kwartału 2017r. średnia rentowność wzrosła o 29%.

W III kwartale 2017r. AUXILIA zakontraktowała portfel roszczeń odszkodowawczych na poziomie 11,2 mln zł, co oznacza, że był wyższy o 31% w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. oraz o 41% wobec II kwartału br. i o 123% wobec I kwartału 2017r.

We wszystkich miesiącach III kwartału 2017 r. AUXILIA zanotowała wzrostowy trend kontraktowanego portfela. W wyniku poprawy rentowności kontraktowanego portfela roszczeń, wartość planowanych przychodów z zakontraktowanych spraw odszkodowawczych: w lipcu 2017 była wyższa o 23% od lipca 2016 r., w sierpniu 2017 r. była wyższa o 128% w stosunku do sierpnia 2016 r., a we wrześniu 2017 r. była wyższa o 74% wobec września 2016 r.

Planowane przychody Grupy Kapitałowej Auxilia
III kwartał 2016 do III kwartał 2017 r.
[rentowność zakontraktowanego portfela roszczeń]

Planowane przychody AUXILIA S.A. - III kwartał 2016 do III kwartał 2017

 

Stały wzrost wyników sprzedaży Grupy Kapitałowej Auxilia S.A.
Ocena: 5/5
(głosy: 2)