Uraz i skręcenie kręgosłupa szyjnego po wypadku samochodowym – jak otrzymać odszkodowanie?

Uraz i skręcenie kręgosłupa szyjnego po wypadku samochodowym – jak otrzymać odszkodowanie?

Uraz kręgosłupa szyjnego to jedno z najczęściej występujących obrażeń ciała będących następstwem zdarzeń drogowych. Skręcenie kręgosłupa szyjnego powstaje nie tyle w następstwie poważnych wypadków drogowych, co w wyniku kolizji drogowych (stłuczek). Czym jest tzw. „smagnięcie biczem” (whiplash) i jak uzyskać za nie odszkodowanie?

Co to jest smagnięcie biczem?

Żeby odpowiedzieć na pytanie co to jest smagnięcie biczem, musimy sięgnąć do podstaw fizyki i anatomii. Każdy z nas, kto jechał samochodem, doświadczył siły bezwładności działającej na nasze ciało. Efekty tej siły szczególnie możemy poczuć w trakcie hamowania pojazdu. Wtedy najczęściej nasze ciało, mimo że samochód się zatrzymuje, chce poruszać się dalej. Dzięki pasom jesteśmy utrzymywani w fotelu, natomiast głowa ulega kiwnięciu do przodu i odchyleniu z powrotem do tyłu. To właśnie ten ruch, owo smagnięcie biczem jest powodem urazu kręgosłupa szyjnego.

Podczas wypadku drogowego, czy nawet zwykłej stłuczki, siły działające na samochód są o wiele większe, niż w trakcie zwykłego hamowania. Stąd też ruch głową jest o wiele bardziej gwałtowny. Co za tym idzie – jak przy każdym gwałtownym ruchu w takich sytuacjach – może dojść do kontuzji mięśni szyi czy nawet urazu i skręcenia samego kręgosłupa.

Smagnięcie biczem – „zdradliwe” obrażenie ciała

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że uraz kręgosłupa szyjnego nie ujawnia się od razu po zaistnieniu wypadku. Na skutek szoku spowodowanego zdarzeniem, możemy czuć się bardzo dobrze i nie odczuwać bólu. Jednak po kilku godzinach, a nawet po kilku dniach mogą pojawić się następujące dolegliwości: ból głowy, nudności, wymioty, utrata przytomności, drętwienie rąk, sztywność karku. W takiej sytuacji powinniśmy zgłosić się do lekarza.

Kwestia odwiedzin u lekarza i jego opinii na temat naszego urazu będzie odgrywała istotną rolę w ustaleniu odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, o czym jednak za chwilę.

Odszkodowanie i zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego

Kodeks cywilny jasno wskazuje, że kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. W przypadku wypadków i kolizji drogowych, obowiązek naprawy szkody spoczywa na towarzystwie ubezpieczeń sprawcy zdarzenia.

W związku z wypadkiem samochodowym możemy mówić o szkodzie materialnej, do której zaliczamy między innymi koszy leczenia, rehabilitacji czy wizyt lekarskich. Generalnie więc mowa o wszystkich wydatkach, które ponieśliśmy w związku z naszym złym stanem zdrowia po wypadku drogowym.

Doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego?
Nie wiesz, jak uzyskać odszkodowanie?
Napisz: info@auxilia.pl! Zadzwoń: 801 700 766!

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym

Przykład: Jan uległ wypadkowi drogowemu, w wyniku którego doznał smagnięcia biczem. W związku z tym musiał kupić leki przeciwbólowe, kołnierz ortopedyczny, ponieść koszt prywatnych wizyt u lekarza ortopedy oraz rehabilitanta. Nadto musiał zapłacić za dojazdy do sąsiedniej miejscowości w celu wizyt u rehabilitanta.

Ważne: Pamiętajmy, że postępowanie sądowe opiera się na dowiedzeniu własnych racji i sąd może nie dać nam wiary co do tego, jakie koszty ponieśliśmy, jeżeli nie przedłożymy stosownych dokumentów. Dlatego upomnijmy się w aptece o wystawienie faktury na leki przepisane przez lekarza. Pamiętajmy też o tym, żeby każdą dokumentację medyczną zabierać do domu w celu przedłożenia do towarzystwa ubezpieczeń bądź sądu.

Zadośćuczynienie za skręcenie kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym

Poza szkodami materialnymi – czyli tym, co musieliśmy wydać – dochodzi jeszcze do szkody niematerialnej, którą możemy określić jako krzywdę odpowiadającą naszemu bólowi i cierpieniu w związku z doznanymi w wyniku wypadku komunikacyjnego obrażeniami. Żeby lepiej zrozumieć istotę szkody niemajątkowej, zapoznajmy się z poniższym przykładem

Przykład: Agnieszka uległa wypadkowi drogowemu, doznała smagnięcia biczem i odczuwa ból szyi. W związku z tym przebywała na oddziale SOR, założono jej kołnierz rehabilitacyjny, wdrożono leczenie lekami przeciwbólowymi oraz zalecono odpoczynek. Poszkodowana otrzymała również zwolnienie lekarskie L4 na okres 4 tygodni. Agnieszka musiała poddać się kilku wizytom u lekarza ortopedy i neurologa. Przez okres około 2 tygodni miała problemy ze spaniem – śniła koszmary o wypadku drogowym. W pierwszym tygodniu po wypadku doskwierały jej ból oraz nudności, co powodowało, że nie mogła podejmować jakiejkolwiek aktywności domowej. Następnie musiała zostać poddana rehabilitacji, która okazała się nader bolesna. Nadto, w związku z bólem Agnieszka stale czuła się poddenerwowana i zmęczona.

Ważne: W celu wykazania bólu i cierpienia, które stanowią doświadczenie wewnętrzne, powinniśmy je uzewnętrzniać. Dlatego podczas wizyt kontrolnych u lekarza powinniśmy wskazywać wszystkie dolegliwości bólowe i zaburzenia funkcjonowania, które odczuwamy.

Wśród naszych klientów panuje przekonanie, że o bólu i negatywnych przeżyciach nie powinniśmy mówić. Takie podejście jest nieprawidłowe, jasne sygnalizowanie przeżyć wewnętrznych (np. bólu, zaburzeń snu czy dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu), pozwoli nam wykazać naszą krzywdę, a więc uzasadni również przyznanie nam pieniędzy tytułem zadośćuczynienia za skręcenie kręgosłupa szyjnego.

Co muszę zrobić, żeby otrzymać odszkodowanie i zadośćuczynienie za uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku drogowym?

Krok 1
Zdobądź notatkę policyjną ze zdarzenia bądź spisz oświadczenie ze sprawcą wypadku. Dzięki temu będziesz miał dane sprawcy zdarzenia oraz jego zakładu ubezpieczeń.

Krok 2
Zgłoś szkodę towarzystwu ubezpieczeń oraz przedłóż wszelkie wymagane dokumenty, np. dokumentację medyczną, faktury za leczenie etc.

Krok 3
Czekaj na podjęcie decyzji przez towarzystwo ubezpieczeń.

Krok 4
Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela, zgłoś reklamacje bądź złóż pozew w sądzie.

Co wtedy, kiedy ubezpieczyciel nie uznaje urazu kręgosłupa szyjnego jako pozostającego w adekwatnym związku ze zdarzeniem drogowym?

W praktyce likwidowania szkód po wypadku drogowym, problemem, który pojawia się najczęściej, jest odmowa uznania urazu kręgosłupa szyjnego przez towarzystwo ubezpieczeń. Co za tym idzie zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia jako nienależnego świadczenia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż objawy smagnięcia biczem w wielu wypadkach ujawniają się dopiero jakiś czas od zajścia zdarzenia. W związku z tym bardzo często ubezpieczyciele uznają, że nie zachodzi związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą.

Przykład: Do zdarzenia drogowego, w wyniku którego Jacek doznał urazu szyi doszło w poniedziałek. Pierwsze symptomy, tj. ból karku, nudności i wymioty, miały miejsce dopiero w piątek. Towarzystwo ubezpieczeń uznało, że Jacek mógł w tym czasie doznać innego urazu, który nie był związany z wypadkiem.

Ważne: Choć po samym zdarzeniu możemy czuć się dobrze, to postarajmy się kilka dni po wypadku nie podejmować żadnej aktywności fizycznej, np. nie uprawiajmy sportu, powstrzymajmy się od prac fizycznych (czy to tych domowych, czy też wykonywanych w pracy). Przykładowo, jeżeli po wypadku następnego dnia pójdziemy zagrać w piłkę nożną, to towarzystwo ubezpieczeń wskaże, że to na pewno podczas gry w piłkę nożną doznaliśmy skręcenia kręgosłupa szyjnego. Pamiętajmy, że prawnicy towarzystwa ubezpieczeń będą poszukiwali wszelkich argumentów mających na celu obniżenie kwoty odszkodowania bądź w ogóle odmowę wypłaty należnego nam odszkodowania.

Jakie kwoty odszkodowania bądź zadośćuczynienia wchodzą w rachubę, gdy mówimy o urazie skręcenia karku?

Oczywiście kwota odszkodowania za skręcenie kręgosłupa szyjnego będzie limitowana wydatkami, jakie ponieśliśmy w związku z zaistnieniem szkody.

Przykładowo: Natalia na prywatne konsultacje lekarskie wydała 1000 złotych, koszt rehabilitacji wyniósł 1500 złotych, koszty leków przeciwbólowych wyniosły 260 złotych, kołnierz ortopedyczny kosztował ją 50 złotych. Zatem maksymalna kwota odszkodowania może wynieść 2810 złotych.

Co do zadośćuczynienia, należy zauważyć, że kwota tego świadczenia będzie zależna od wielu czynników, między innymi takich jak: uszczerbku na ciele, jaki został u nas stwierdzony, doznanego przez nas bólu i cierpienia, czasu potrzebnego do wyleczenia. Kwoty zasądzane przez sądy powszechne kształtują się na poziomie od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Ważne: towarzystwa ubezpieczeń często starają się przekonać osoby poszkodowane, że tak powszechny uraz kręgosłupa jak „smagnięcie biczem” nie jest niczym nadzwyczajnym i przecież z tego powodu nie zmieniło się nasze życie, dlatego najczęściej proponuje się wypłatę kwoty zadośćuczynienia rzędu 500-1500 złotych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe często proponują polubowne zakończenia sporu, gdy zakończyliśmy już proces leczenia, a więc niejako zapominamy o bólu i cierpieniu, myśląc, że jeżeli rzeczywiście zostaliśmy wyleczeni, to nie mamy „prawa” rościć sobie wyższych kwot z tytułu zadośćuczynienia. Powszechnie wiadomym jest, że kwoty przyznawanych świadczeń zasądzanych przez sądy są kilkukrotnie większe, niż te proponowanie przez towarzystwa ubezpieczeń.

Kiedy nie jesteś pewny, czy kwota proponowana przez towarzystwo ubezpieczeń jest odpowiednia, skontaktuj się z profesjonalnymi podmiotami, które pomogą ustalić jaka kwota odszkodowania i zadośćuczynienia za uraz kręgosłupa szyjnego będzie adekwatna do doznanej w wyniku wypadku drogowego szkody.

Doznałeś urazu kręgosłupa szyjnego i myślisz o odszkodowaniu? Zadzwoń: 801 700 766 lub napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 4.9/5
(głosy: 28)