Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty a odszkodowanie

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty a odszkodowanie

Jeżeli jesteś rowerzystą i zostałeś potrącony przez pojazd silnikowy, to odpowiedzialność za szkody ponosi kierowca tegoż pojazdu (np. samochodu lub motocykla). Wypadki drogowe z udziałem rowerzysty są regulowane przez Prawo o Ruchu Drogowym. Wszystkie szkody jakie poniosłeś (materialne i niematerialne) w związku z wypadkiem powinny zostać zrekompensowane  przez ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Odpowiedzialność karna za wypadek z udziałem rowerzysty

Kierowca samochodu, który doprowadza do wypadku z udziałem rowerzysty, ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Jest to bardziej dotkliwy rodzaj odpowiedzialności, aniżeli w przypadku odpowiedzialności na zasadzie winy. W przypadku zderzenia dwóch samochodów, to kierowcy tych pojazdów będą odpowiadać względem siebie na zasadzie winy. Oznacza to, że poszkodowany kierowca będzie musiał wykazać winę drugiego kierowcy, jeśli będzie chciał uzyskać odszkodowanie od jego ubezpieczyciela.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w przypadku wypadku drogowego z udziałem rowerzysty. Wtedy kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka reguluje bardziej restrykcyjny rodzaj odpowiedzialności, ponieważ nie ma konieczności wykazywania winy kierowcy, aby uzyskać odszkodowanie. Dlatego, jeżeli dojdzie do potrącenia rowerzysty, to kierowca poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą bez względu na to, czy można mu zarzucić winę za wypadek. Niemniej jednak, jeżeli rowerzysta swoim zachowaniem przyczynił się do wypadku, świadczenie może zostać pomniejszone.

Wypadek drogowy z udziałem rowerzysty a odszkodowanie

Artykuł 415 Kodeksu Cywilnego wskazuje, że ten, kto ze swojej winy wyrządził drugiemu szkodę, zobowiązany jest do jej naprawienia. Oznacza to, że osoba, która spowodowała wypadek, odpowiedzialna jest za zapłatę odszkodowania i zadośćuczynienia dla poszkodowanego, np. właśnie rowerzysty.

Jeżeli osoba winna wypadkowi poruszała się pojazdem mechanicznym, który był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC, wówczas to ubezpieczyciel na podstawie udzielonej ochrony ubezpieczeniowej zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania. Taka sytuacja ma miejsce, gdy rowerzysta zostanie potrącony przez pojazd mechaniczny (np. samochód lub motocykl).

Pobierz Wzór Zgłoszenia Szkody – wypadek śmiertelny

Jedynym warunkiem jest to, że rowerzysta nie może być wyłącznie winnym za powstanie wypadku. W takiej sytuacji, jeśli rowerzysta doznał uszkodzenia ciała lub mienia z winy innej osoby poruszającej się pojazdem mechanicznym, ma prawo żądać wysokiej zapłaty nie tylko od sprawcy wypadku, ale też od zakładu ubezpieczeń, który ubezpieczał polisą OC pojazd sprawcy.

Jak długo od dnia wypadku rowerzysta może starać się o odszkodowanie?

O odszkodowanie i zadośćuczynienie za skutki potrącenia rowerzysty można się skutecznie ubiegać przez 3 lata od dnia wypadku. Termin ten ulega wydłużeniu do 20 lat, jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego z udziałem rowerzysty został skazany prawomocnym wyrokiem karnym za przestępstwo. Jeśli poszkodowany w chwili zdarzenia nie miał ukończonych 18 lat, to może ubiegać się o odszkodowanie, aż do ukończenia 20 roku życia.

Jakie odszkodowanie przysługuje rowerzyście po wypadku?

Poszkodowany rowerzysta ma prawo rościć o:

  • odszkodowanie za koszty poniesione w związku z wypadkiem (np. koszty leczenia i rehabilitacji),
  • odszkodowanie za utracone dochody,
  • odszkodowanie za zniszczone mienie (np. rower),
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, cierpienie i ból.

Niekiedy poszkodowanemu rowerzyście może przysługiwać renta na czas niezdolności do pracy. To prawo mogą nabyć również bliskie osoby poszkodowanego, jeżeli zmarł w wyniku wypadku.

Doznałeś wypadku komunikacyjnego jako rowerzysta?

Jeśli stałeś się uczestnikiem wypadku komunikacyjnego jako rowerzysta i chcesz ubiegać się o odszkodowanie, to musisz postawić sprawcy wypadku zarzut odpowiedzialności. To dosyć skomplikowana procedura. W sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych bezpieczniej jest przekazać sprawę firmie specjalizującej się w uzyskiwaniu odszkodowań. Nasi specjaliści do spraw wypadków komunikacyjnych udzielają porad w sprawach odszkodowań oraz pomagają w postawieniu zarzutu odpowiedzialności sprawcy. Zajmiemy się również zgłoszeniem wypadku do firmy ubezpieczeniowej wraz z całą wymianą korespondencji ze stroną przeciwną. A wszystko po to, aby uzyskać dla osoby poszkodowanej w wypadku jak najwyższe możliwe do uzyskania odszkodowanie bądź zadośćuczynienie za wypadek.

Jesteś rowerzystą i miałeś wypadek?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)