Wypadek motocyklowy – jak dochodzić odszkodowania?

Wypadek motocyklowy – jak dochodzić odszkodowania?

Jak wynika z danych publikowanych przez Komendę Wojewódzką Policji*, w 2018 roku doszło do ponad 1000 wypadków drogowych, których sprawcą okazał się kierowca motocykla. W wyniku tych zdarzeń 146 osób poniosło śmierć, a ponad 1000 osób zostało rannych. Jak postępować w przypadku likwidacji szkody za wypadek motocyklowy? Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek na motorze?

Likwidacja szkody za wypadek motocyklowy

Z powyższego wynika, że we wszystkich tych przypadkach musiało dojść do wszczęcia postępowania likwidacyjnego przed towarzystwem ubezpieczeniowym. Reguły likwidacji takich szkód niczym nie różnią się od tych, które obowiązują powszechnie przy innych wypadkach drogowych.

Aby skutecznie dochodzić odszkodowania za obrażenia oraz zniszczenia mienia za wypadku na motocyklu powinniśmy pamiętać o następujących regułach.

Postępowanie na miejscu zdarzenia

W pierwszej kolejności należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Następnie, jeżeli wymaga tego sytuacja, powinniśmy zawiadomić o zdarzeniu policję. Trzeba o tym pamiętać szczególnie wtedy, kiedy sprawca wypadku jest nietrzeźwy bądź zbiegł z miejsca zdarzenia.

Wezwanie pomocy lekarskiej do osób rannych jest naturalnym odruchem. Motocykliści jako uczestnicy ruchu drogowego są w szczególności narażeni na dotkliwe obrażenia, bowiem po pierwsze najczęściej biorą udział w zdarzeniach z autami, a po drugie nie są chronieni przez karoserię samochodu, co powoduje, że ich obrażenia są często znacznie poważniejsze.

Powypadkowe badania lekarskie

Jeśli zdarzył się nam wypadek na motorze, to warto poddać się dokładnym badaniom lekarskim, które w sposób wyczerpujący określą zakres doznanych obrażeń. Dzięki temu nie będziemy zdani na ocenę uszczerbku zdrowotnego dokonaną przez lekarza zatrudnionego przez towarzystwo ubezpieczeń. Opinia takiego lekarza często bowiem nie uwzględnia obrażeń, które zostały już wyleczone (badanie przed lekarzem towarzystwa odbywa się w odstępie kilku miesięcy po wypadku) i są dla niego „niewidoczne”. Dlatego tak ważne jest dysponowanie dokumentacją medyczną pochodzącą na przykład z szpitala bądź przychodni. Pozwoli nam to odtworzyć faktyczny zakres obrażeń, a co za tym idzie przełoży się na wypłatę wyższego zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek na motocyklu.

Dlatego pamiętajmy, żeby uzyskać jak najwyższe odszkodowania oraz zadośćuczynienie za wypadek na motorze, które będzie odzwierciedlało pełnie naszych obrażeń i bólu, postarajmy się zachować wszelką dokumentację medyczną.

Notatka policyjna po wypadku na motocyklu

Równie istotna co dokumentacja medyczna jest również dokumentacja policyjna z miejsca zdarzenia. Posiadając notatkę policyjną będziemy mogli bardzo szybko ustalić osobę winną naszej szkody, a co za tym idzie łatwo będzie można ustalić, które towarzystwo ubezpieczeń jest zobowiązane do wypłaty świadczenia. Na notatce z wypadku znajdziemy nie tylko informację dotyczącą potencjalnego sprawcy, ale także przyczyn wypadku oraz osób, które mogły być świadkami zdarzenia.

Wypadek motocyklowy – zabezpieczenie dowodów

Naszym kolejnym krokiem – o ile to możliwe – powinno być zabezpieczenie dowodów po wypadku na motorze. Póki nie nadjedzie policja, nie powinniśmy przestawiać pojazdów, ani też zbierać odłamków uszkodzonych pojazdów. Jeśli mamy taką możliwość, to warto nagrać miejsce wypadku bądź zrobić zdjęcia. Nadto warto sprawdzić, czy są osoby postronne, które mogły widzieć wypadek motocyklowy.

Jeśli będziemy posiadać takie dowody, to proces likwidacji szkody i wypłata odszkodowanie za wypadek na motorze potrwa o wiele krócej.

Zgłoszenie szkody za wypadek motocyklowy

Jeżeli będziemy mogli skompletować powyższe dokumenty, powinniśmy zgłosić szkodę w towarzystwie ubezpieczeń sprawcy lub zgłosić sprawę do naszego towarzystwa, które zajmie się procesem likwidacji szkody. Przypomnijmy, że informację o tym czy i w jakim towarzystwie ubezpieczeń był ubezpieczony sprawca, znajdziemy w notatce policyjnej. Jeżeli sprawca zdarzenia nie był ubezpieczony w chwili wypadku, wtedy szkodę możemy zgłosić do dowolnego towarzystwa ubezpieczeń, które będzie miało obowiązek przeprowadzić postępowanie likwidacyjne.

Po zgłoszeniu szkody towarzystwo ma 30 dni na podjęcie decyzji, czy uznaje swoją odpowiedzialność, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Kiedy sprawa winny za wypadek na motorze nie jest oczywista, a sprawa jest zawiła, wtedy towarzystwu wydłuża się okres na zajęcie stanowiska.

W toku tego procesu, możemy być poproszeni o przedłożenie stosownych dokumentów bądź oświadczeń, np. kopii dowodu prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego, oświadczenia o sprawności układów niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po drogach motocyklem, oświadczenia o kasku i specjalistycznym ubraniu ochronnym.

Przyczynienie do wypadku motocyklowego

W tym miejscu warto przypomnieć o instytucji przyczynienia się poszkodowanego do zwiększenia rozmiarów szkody. Jest to mechanizm prawny, który ma uwzględnić podczas likwidacji szkody za wypadek współwinę poszkodowanego. Chodzi tu o taką sytuację, kiedy okazuje się, że np. posiadanie kasku uchroniłoby poszkodowanego od części obrażeń. Wtedy o pewien procent obniża się należne poszkodowanemu wynagrodzenie.

Wypadek na motocyklu – co dalej?

Po zbadaniu przez towarzystwo ubezpieczeń wszelkich okoliczności zdarzenia, prześle nam ono (pocztą bądź mailem) decyzję o przyjęciu odpowiedzialności bądź braku podstaw do przyjęcia odpowiedzialności. Jeżeli zapadnie decyzja korzystna, wtedy zostanie również wskazana kwota wypłaconego nam świadczenia. Pamiętajmy o podaniu towarzystwu ubezpieczeń numeru rachunku bankowego, na który zostaną przelane środki, w przeciwnym razie możemy zostać obciążeni kosztami przekazu pocztowego. W każdym z tych dwóch przypadków, warto zdawać sobie sprawę z tego, że możemy się od decyzji odwołać. Jeśli nie zgadzamy się z towarzystwem ubezpieczeń, możemy również wnieść pozew do sądu.

Pamiętajmy o tym, że im bardziej wypadek motocyklowy, ale także każdy inne zdarzenia drogowe, jest dotkliwe dla poszkodowanego, tym większa może okazać się kwota odszkodowania i zadośćuczynienia, które powinno nam zostać wypłacone. Niestety część towarzystw ubezpieczeń nadal zaniża świadczenia wypłacane w toku postępowania likwidacyjnego, licząc na to, że poszkodowani nie będą dopominali się o należne im świadczenie. Dlatego warto sprawy o odszkodowania powypadkowe powierzać profesjonalnym firmom odszkodowawczym, które zajmują się uzyskiwaniem roszczeń na co dzień i wiedzą jak skutecznie poprowadzić taką sprawę.

* Dane pochodzą ze strony http://statystyka.policja.pl

Ocena: 5/5
(głosy: 13)