Wypadki drogowe

Zadośćuczynienie i odszkodowania za wypadki drogowe

Najwięcej zdarzeń zakończonych poważnymi obrażeniami ciała bądź stratą osoby bliskiej notuje się podczas wypadków samochodowych. Wypadki drogowe mają miejsce na polskich drogach, dotyczą jednak nie tylko kierowców samochodów, ale także pieszych, rowerzystów czy motocyklistów. Zgodnie z prawem, każdy poszkodowany w efekcie wypadku drogowego może ubiegać się o odszkodowanie za wypadek, a priorytetem AUXILII jest uzyskanie jak najwyższej możliwej kwoty.

Wypadki drogowe – kto i o co może się ubiegać?

  • Odszkodowanie po wypadku przyznawane jest dla osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, które nie spowodowały danego zdarzenia. W przypadku śmiertelnego wypadku samochodowego odszkodowanie lub zadośćuczynienie przyznawane jest najbliższej rodzinie. Jeśli poszkodowanym jest małoletni, odszkodowanie wypłacane jest jego rodzicom lub prawnym opiekunom.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta

 

  • Odszkodowania za wypadek przysługują w okresie 3 lat od momentu, w którym doszło do zdarzenia drogowego, pod warunkiem jednak, że sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym dla sprawcy wypadku. W przypadku jednak, kiedy wypadek śmiertelny zostaje zakwalifikowany jako przestępstwo, to poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń w czasie 20 lat od daty zdarzenia.

Dodatkowe korzyści

Płatność za efekt – wynagrodzenie pobierane jest wtedy, kiedy zostanie pozyskane odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie od firmy ubezpieczeniowej.

Zwolnienie z ponoszenia kosztów sądowych.

Prowadzenie sprawy zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym przez profesjonalną kancelarię prawną.

Natychmiastowa pomoc gotówkowa w wysokości do 15 000 zł.

Pokrycie kosztów wynikających z potrzeby uzyskania materiałów dowodowych.

Kompletna obsługa prawa – w razie konieczności przeprowadzenie również innych postępowań (m.in. spraw karnych, spadkowych czy o ubezwłasnowolnienie).

Chcesz otrzymać odszkodowanie po wypadku drogowym? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.