Wypadki przy pracy

Zadośćuczynienie i odszkodowania za wypadki przy pracy

Wypadki przy pracy mogą zdarzyć się każdemu pracownikowi i w każdej branży. Wypadek w pracy to nagłe zdarzenie powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z wykonywaną pracą. Osobom poszkodowanym należy się z tego tytułu odszkodowanie, którego można dochodzić z ubezpieczenia społecznego oraz bezpośrednio od pracodawcy.

Wypadki przy pracy – kto i o co może się ubiegać?

  • Odszkodowanie mogą uzyskać osoby poszkodowane podczas wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli wypadek przy pracy powstał z niezapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta
  • W okresie 3 lat od wypadku przy pracy, jeśli sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek przy pracy został zakwalifikowany jako przestępstwo.
  • Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest z polisy OC zakładu pracy. Roszczenie może być dochodzone wtedy, kiedy szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy.

Dodatkowe korzyści

Płatność za efekt – wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie z uzyskanych roszczeń.

Przeprowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

Wyłożenie kosztów postępowania sądowego (opłata od pozwu, koszty opinii biegłych, koszty stawiennictwa i dojazdu pełnomocników na rozprawy).

Kompleksowa obsługa prawa – prowadzenie postępowań pobocznych (np. sprawy karne, spadkowe, o ubezwłasnowolnienie).

Chcesz otrzymać odszkodowanie za wypadek w pracy? Napisz do nas!