Wypadki w rolnictwie

Odszkodowania za wypadki w rolnictwie

Wypadki w rolnictwie związane są bezpośrednio z pracą w gospodarstwie rolnym, która niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw związanych z posiadaniem urządzeń gospodarczych oraz zwierząt, mogących mogą być źródłem wypadków i szkód w mieniu lub na osobie.

Wypadki w rolnictwie – kto i o co może się ubiegać?

  • Odszkodowania za wypadki w rolnictwie są przyznawane osobom, które uległy wypadkowi w związku z pracą wykonywaną w gospodarstwie rolnym.
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
  • Odszkodowanie za utracone dochody
  • Zwrot kosztów opieki
  • Zwrot poniesionych kosztów leczenia i rekonwalescencji
  • Zaliczka na poczet leczenia i rehabilitacji
  • Renta
  • W przeciągu 3 lat od wypadku w rolnictwie (gdy sprawa nie zakończyła się wyrokiem skazującym sprawcę) lub w ciągu 20 lat, gdy wypadek w rolnictwie został zakwalifikowany jako przestępstwo.
  • Z polisy OC gospodarstwa, w którym zdarzenie miało miejsce. Zakład ubezpieczeń, w którym rolnik ma wykupione ubezpieczenie, nie odpowiada za szkody wyrządzone osobie współprowadzącej gospodarstwo rolne, czyli np. małżonkowi rolnika, jednak odpowiada za szkody wyrządzone podczas wykonywania „pomocy sąsiedzkiej”. Brak wykupionego ubezpieczenia OC rolnego skutkuje zgłoszeniem roszczeń do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest zobowiązany zaspokoić roszczenia poszkodowanych.

Dodatkowe korzyści

Płatność za efekt – wynagrodzenie pobierane jest wyłącznie z uzyskanych roszczeń.

Przeprowadzenie sprawy na etapie przedsądowym i sądowym przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną.

Wyłożenie kosztów postępowania sądowego.

Kompleksowa obsługa prawa – prowadzenie postępowań pobocznych (np. sprawy karne, spadkowe, o ubezwłasnowolnienie).

Chcesz otrzymać odszkodowanie za wypadek w rolnictwie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.