Pobierz Formularz Zgłoszenia Szkody – obrażenia ciała

Uzupełnij podane niżej pola. Formularz szkody komunikacyjnej razem z instrukcją zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres e-mailowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Co powinieneś zrobić?

Wypadek drogowy, w wyniku którego ktoś zostaje ranny, oznacza zwykle znaczną traumę dla osoby pokrzywdzonej i jej bliskich. Na pierwszym planie znajduje się wówczas pomoc osobie poszkodowanej, która wiąże się z koniecznością zrealizowania szeregu różnych formalności związanych ze zdarzeniem. Chcemy Ci pomóc w takiej sytuacji i ułatwić kwestie formalne związane ze zgłoszeniem szkody do towarzystwa ubezpieczeniowego, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie do pobrania bezpłatny Wzór Zgłoszenia Szkody. Uzupełnij, a następnie wyślij powyższe zgłoszenie. Otrzymasz wzór formularza zgłoszenia szkody wraz z instrukcją, jak go wypełnić i jak zgłosić szkodę do ubezpieczyciela.

Jeśli jednak nie chcesz samodzielnie zajmować się formalnościami, możesz sprawę wypadku powierzyć nam: Kontakt.

Przed zgłoszeniem szkody zbierz niezbędne dane

Zanim przystąpisz do zgłoszenia szkody, zbierz niezbędne dokumenty i informacje. Wymagane będą przede wszystkim następujące dane:

  • Nazwa i adres ubezpieczyciela, u którego został ubezpieczony pojazd sprawcy.
  • Numer polisy należącej do osoby, która spowodowała wypadek.
  • Dokumentacja medyczna.
  • Faktury i rachunki potwierdzające poniesione koszty leczenia, rehabilitacji czy dojazdów.
  • Dokumenty potwierdzające utracony dochód.
  • Dokumenty, które potwierdzają wartość zniszczonych w wyniku wypadku bądź akcji ratowniczej rzeczy
    (poza zniszczonym pojazdem).

Wypełnij pobrany Formularz Szkody

Dopiero posiadając wymienione powyżej dokumenty i informacje, wypełnij pobrany Formularz Zgłoszenia Szkody. Wskaż dokładne okoliczności wypadku zgodnie ze zgromadzoną w danym momencie dokumentacją policyjną. Następnie podaj szczegółowy opis doznanych obrażeń ciała i skutków, jakie ze sobą niosą. Poza tym wymień również skutki finansowe, jakie powstały w wyniku wypadku, np. poniesione koszty, utracone dochody, czy zwiększone potrzeby. Zgłoszenie szkody należy zakończyć podsumowaniem roszczeń wynikających z zaistniałego wypadku z konkretnym wskazaniem kwot i tytułu z jakiego wynikają.