Relacje inwestorskie AUXILIA S.A.

Witamy na części naszej strony internetowej poświęconej relacjom inwestorskim AUXILIA S.A. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zawartych na poszczególnych stronach tej części serwisu AUXILIA S.A.

Skrócona nazwa w notowaniach: AUXILIA
Ticker: AUX
ISIN: PLAXILA00018
Kod LEI: 259400Z7URAU16MXUL83
Sektor: ubezpieczenia – pozostałe
Indeksy: Spółka wchodzi w skład indeksu NCIndex

Grupa Kapitałowa Auxilia S.A.

Strategia działania Grupy Kapitałowej Auxilia S.A. opiera się na aktywności w segmentach rynku, w których zidentyfikowano istnienie wysokowartościowych należności wymagających przy obsłudze przynajmniej jednego z elementów takiego jak:

  • innowacyjne rozwiązanie prawne lub ekonomiczne,
  • specjalistyczna wiedza lub zapotrzebowanie na kapitał przy opracowaniu strategii, metodologii działań lub wdrożeniu dochodzenia należności.

Grupa Kapitałowa Auxilia S.A. pozyskuje Klientów, zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorców, na rzecz których można uzyskać odszkodowanie. Grupa udziela pomocy osobom poszkodowanym w najpoważniejszych wypadach, uzyskując dla niech wysokie kwoty odszkodowań. Zapewnia także bezpieczeństwo prawne podmiotom gospodarczym. Uzyskuje odszkodowania dla biznesu.

Auxilia S.A. jest jednostką dominującą Grupy, której działalność obejmuje pozyskiwanie Klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację nadrzędnej strategii rozwoju.

Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną, która prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez Emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym.

Zgodnie z przyjętą strategią firmy utworzono Grupę Kapitałową Auxilia, w wyniku czego AUXILIA została przekształcona w spółkę akcyjną i uzyskała 77% udziału w zysku kancelarii LEXBRIDGE. Zintensyfikowano działania mające na celu debiut giełdowy na rynku New Connect. Spółka zadebiutowała na giełdzie z dużym sukcesem w styczniu 2016r. W dniu wejścia na Giełdę kurs akcji spółki wzrósł o ponad 78%.