Zarząd

KrzysztofIMG_0070netSmall Górka – Wiceprezes Zarządu

Absolwent i doktorant Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek.

Inwestor, koordynator i doradca w ponad 40 transakcjach kapitałowych łącznej wartości ponad 50 mln zł obejmujących przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych i debiuty giełdowe (IPO).

W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst. Na rynku inwestycji kapitałowych i doradztwa transakcyjnego od 2009 r. Wcześniej pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych RP w Londynie i Dublinie.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją, budowaniu strategii rozwoju, reorganizacji i restrukturyzacji, wprowadzaniu programów opcji menedżerskich, wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, prowadzenia procesów due diligence, modelowania finansowego, oceny ryzyka kredytowego.

Kamila Barszczewska – Członek Zarządu

Kamila Barszczewska - AX

Prawnik z dyplomem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej – dyplom MBA.

W latach 2003-7 pracowała na stanowiskach kierowniczych w Kancelarii Prawnej Raven Krupa & Stańsko Sp.k. i Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych A. Łebek i Wspólnicy Sp.k.

Od 2008 r. związana z Kancelarią Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.k. będącą w strukturach Grupy AUXILIA S.A., gdzie odpowiada:

– za optymalizację procesów i kosztów działalności operacyjnej, zarządzanie budżetem, opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju, nadzór nad wykonaniem założonych celów finansowych, politykę personalną, zarządzanie podległymi działami.