Kontakt dla inwestorów

Krzysztof Górka
k.gorka@auxilia.pl
tel. (71) 79 99 760

Autoryzowany Doradca
Blue Oak Advisory Sp. z o.o.
info@blueoak.pl
Tel. (71) 339 99 53

Animator Rynku
Dom Maklerski BDM S.A
ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 812-84-40