Rada Nadzorcza

Ryszard Sowiński

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany nauk humanistycznych – nauk prawnych. Przez lata związany naukowo z Wydziałem Prawa i Administracji UAM, gdzie pracował jako asystent, a następnie adiunkt. Jest wykładowcą akademickim.

Przez wiele lat konsultant kancelarii prawnych i firm doradczych, jest od 2013 wspólnikiem w Naveo Sowiński i Sęk sp. j., która specjalizuje się w doradztwie finansowym dla kancelarii prawnych. Były członek i sekretarz Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu. Stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie AUXILIA S.A. objął w 2015 roku.

Marcin Groński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w firmie AUXILIA S.A.

Jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył również Podyplomowe Studium Coachingu w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Karierę zawodową rozpoczął jako aplikant sądowy pozaetatowy w Sądzie Okręgowym w Legnicy – pracę na tym stanowisku zakończył w 2003 roku. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Założyciel i współwłaściciel Auxilii, posiada siedemnastoletnie doświadczenie w branży odszkodowań.

Marcin Groński jest jednocześnie akcjonariuszem Auxilia S.A. i posiada 1.932.002 akcji uprawniających do 2.757.003 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 42,65% udziału w kapitale zakładowym oraz 51,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Auxilia S.A.

Barbara Gawlikowska-Gierko

Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A.

Z zawodu jest radcą prawnym – w maju 2004 roku została wpisana na listę OIRP. Posiada 15-letnie doświadczenie w obsłudze spraw z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, w tym stricte odszkodowawczych.

Magdalena Grońska

Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A.

Absolwentka Administracji oraz Prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, ukończyła również aplikację radcowską. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Pani Magdalena Grońska jest żoną Pana Marcina Grońskiego, który posiada 50,49% udziałów w kapitale zakładowym oraz 58,12% udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu AUXILIA S.A.

Krzysztof Górka

Członek Rady Nadzorczej w AUXILIA S.A.

Absolwent i doktorant Katedry Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Nauk Ekonomicznych ze specjalizacją Finanse i Rachunkowość Spółek. Inwestor, koordynator i doradca w ponad 40 transakcjach kapitałowych łącznej wartości ponad 50 mln zł obejmujących przejęcia, wykupy, inwestycje PE i VC, emisje papierów wartościowych i debiuty giełdowe (IPO).

W latach 2013-2014 Prezes Zarządu Blue Oak Advisory Sp. z o.o. – Autoryzowanego Doradcy rynków NewConnect i Catalyst. Na rynku inwestycji kapitałowych i doradztwa transakcyjnego od 2009 r. Wcześniej pracował w Euro Bank S.A. oraz w wydziałach ekonomicznych placówek dyplomatycznych RP w Londynie i Dublinie.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu organizacją, budowaniu strategii rozwoju, reorganizacji i restrukturyzacji, wprowadzaniu programów opcji menedżerskich, wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, prowadzenia procesów due diligence, modelowania finansowego, oceny ryzyka kredytowego.