AUXILIA – 150 tys. zł za śmierć jedynego dziecka

AUXILIA – 150 tys. zł za śmierć jedynego dziecka

150 tys. zł zadośćuczynienia za śmierć jedynego dziecka

Taką kwotę uznał za odpowiednią Sąd Apelacyjny w Katowicach dla rodziców, którzy na skutek wypadku utracili jedyne dziecko. Do wypadku doszło w 2012 r. Zmarły był pasażerem pojazdu. W wyniku dachowania i uderzenia w drzewo pojazdu, zginął na miejscu wypadku.

Decyzja zakładu ubezpieczeń

Poszkodowani zgłosili szkodę ubezpieczycielowi, który na drodze postępowania polubownego uznał, że kwotą rekompensującą poniesioną przez nich stratę jest 20 tys zł.  W opinii pełnomocnika prowadzącego sprawę była to kwota rażąco odbiegająca od krzywdy doznanej przez Klientów.

Pozew do sądu

W 2014 r. Kancelaria skierowała do sądu pozew przeciwko ubezpieczycielowi. Sąd Okręgowy w Częstochowie podzielił argumenty pełnomocnika powodów uznając, że odpowiednie do doznanej przez nich krzywdy są kwoty po 150 tys. zł.

Od powyższego wyroku apelację złożył zakład ubezpieczeń. Sąd II instancji oddalił apelację pozwanego, argumentując, że na skutek wypadku śmierć poniosło jedyne dziecko powodów, którzy z uwagi na wiek nie są w stanie mieć już kolejnych dzieci. Ponadto Sąd wskazał, śmierć syna wywołała u powodów uszczerbek na zdrowiu psychicznym, a powikłania żałoby mają u nich charakter przewlekły i uporczywy.

Na skutek postępowania sądowego powodowie uzyskali kwoty kilkukrotnie wyższe od tych jakie dobrowolnie wypłaci im ubezpieczyciel.

Ocena: 5/5
(głosy: 3)