Renta dla górnika z Zagłębia Miedziowego

Renta dla górnika z Zagłębia Miedziowego

Zdarzenie miało miejsce 13 lipca 2004 r. w województwie dolnośląskim. Na skutek wypadku górnik doznał ciężkiego urazu wielonarządowego, stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia zdiagnozowano rozległe stłuczenie płatów czołowego i ciemieniowego mózgu.

Poszkodowanego poddano licznym mocno inwazyjnym zabiegom. Rok później został on poddany operacji uzupełnienia ubytku kości czaszki. Zakład ubezpieczeń przyznał rentę w wysokości 1 360 zł tytułem utraconych dochodów oraz zwiększonych potrzeb (opieka osób trzecich).

Walka o godziwy poziom życia

Dnia 3 września 2004r. kancelaria prawna rozpoczęła działania procesowe. Najważniejsze dla poszkodowanego było zwiększenie wysokości renty, która pozwoliłaby mu żyć na godziwym poziomie poziomie i mieć możliwość lepszej opieki i rehabilitacji. W procesie wykazaliśmy perspektywy zawodowe poszkodowanego (miał uprawnienia do pracy jako górnik i mógł być zatrudniony w kopalni).

Wysoka renta dla górnika

Poszkodowany otrzymuje rentę z ZUS i dodatkowo wywalczyliśmy rentę w wysokości 5 000 zł miesięcznie z tytułu utraconych dochodów, perspektyw na przyszłość oraz zwiększonych potrzeb. Oprócz tego uzyskaliśmy wyrównanie renty za lata poprzednie w łącznej wysokości 88 000 zł.

Wysoka renta dla górnika za wypadek w kopalni - Auxilia

Ocena: 5/5
(głosy: 2)