Uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia, renty oraz zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych

Uzyskanie wysokiego zadośćuczynienia, renty oraz zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych

27 marca 2005 r. doszło do niezwykle tragicznego wypadku drogowego.

Rodzina Państwa Kowalskich udała się na niedzielny spacer. W trakcie spacerowania, w rodzinę Państwa Kowalskich wjechał rozpędzony samochód, którego kierowca stracił panowanie nad kierownicą. Ojciec rodziny zdołał odsunąć swoją córkę, nie udało mu się już jednak pomóc swojemu synowi – był naocznym świadkiem wypadku własnego syna.

10-letni chłopczyk doznał bardzo poważnych obrażeń ciała – niezmiernie groźnego urazu czaszkowo-mózgowego oraz rozlicznych złamań. Od chwili wypadku syn naszego Klienta pozostawał nieprzytomny. Lekarze nie dawali żadnych szans na przeżycie.

Walka o adekwatne do poniesionych krzywd zadośćuczynienie

Zakład ubezpieczeń nie chciał wypłacać zadośćuczynienia licząc, że (pozostający w pierwszym miesiącu po wypadku w śpiączce) chłopczyk umrze. Sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego. Jednocześnie prowadzący sprawę radca prawny wniósł o zadośćuczynienie w wysokości 10 000 zł oraz 780 zł za koszty opieki psychologicznej dla ojca dziecka.

Wysokie zadośćuczynienie po procesie sądowym

W postępowaniu sądowym uzyskaliśmy łącznie 400 000 zł oraz comiesięczną rentę w wysokości 4 800 zł i zwrot kosztów turnusów rehabilitacyjnych.

Wysokie zadośćuczynienie i renta dla poszkodowanej w wypadku drogowym rodziny

Ocena: 5/5
(głosy: 3)