Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek drogowy?

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za wypadek drogowy?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu wypadków komunikacyjnych, a poszkodowani często nie wiedzą w jaki sposób uzyskać wysokie odszkodowanie lub zadośćuczynienie z powodu poniesionych strat, odniesionych obrażeń ciała bądź straty bliskiej osoby. W tym artykule odpowiemy na pytanie komu przysługuje odszkodowanie, kto je wypłaca i na jakie kwoty roszczeń mogą liczyć pokrzywdzeni.

Komu przysługuje odszkodowanie powypadkowe z polisy OC?

Jeśli mówimy o wypadkach drogowych z udziałem pojazdów mechanicznych, czyli na przykład samochodów osobowych, ciężarowych, czy motocykli, to na odszkodowanie liczyć mogą wszyscy uczestnicy zdarzenia, którzy nie są jego sprawcami, a odnieśli obrażenia w związku z nieprawidłowym zachowaniem kierowcy pojazdu.

Jeśli więc zostałeś poszkodowany w wypadku drogowym, możesz ubiegać się o wysokie odszkodowanie wraz z pokryciem kosztów leczenia i rehabilitacji. W sprawach wypadków śmiertelnych na odszkodowanie co do zasady liczyć może rodzina zmarłego – na przykład małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki. Nierzadko także partner, narzeczony, czy konkubent może otrzymać rekompensatę swojej krzywdy po stracie partnera życiowego.

Poniesiona szkoda rozliczana jest z polisy OC sprawcy wypadku

Najbardziej powszechne pozostaje ubieganie się o świadczenia z polisy OC sprawcy wypadku. Jednak aby zostały one wypłacone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, powinny zostać spełnione pewne warunki – poszkodowany nie może być jednocześnie sprawcą zdarzenia, a okoliczności wypadku muszą zostać wyjaśnione przez policję i prokuraturę.

Jeśli śledztwo prokuratorskie wykaże, że poszkodowany jest współwinny swojej śmierci lub odniesionych obrażeń, to w konsekwencji towarzystwo ubezpieczeniowe pomniejszy należne odszkodowanie o tak zwane przyczynienie się poszkodowanego do skutków wypadku, któremu uległ. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy w momencie wypadku podróżował on z kierowcą bez uprawień, czy pozostawał pod wpływem środków odurzających, albo nie zapiął pasów bezpieczeństwa.

Rekompensata za wypadek drogowy dla poszkodowanego lub bliskich możliwa nie tylko z polisy OC

Polisa OC nie jest jednak jedynym źródłem potencjalnego odszkodowania po wypadku drogowym. Poszkodowany może równocześnie ubiegać się o świadczenie z prywatnych polis na życie, ubezpieczenia grupowego w pracy, szkolnego, czy polisy NNW. W ich przypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe z dużym prawdopodobieństwem również będzie wymagało przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających okoliczności wypadku.

Natomiast warunki wypłaty świadczenia oraz jej wysokość powinny zostać jasno określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), stanowiących załącznik do polisy. Uzyskanie świadczeń z kilku polis jednocześnie może znacząco zwiększyć sumę odszkodowania. Warto się więc zastanowić, czy podlegasz ochronie ubezpieczeniowej także z tytułu prywatnych polis.

Wysokie odszkodowania po wypadku dla tych, którzy powierzą sprawę profesjonaliście

Szansę na uzyskanie wysokiego odszkodowania znacznie zwiększa powierzenie sprawy doświadczonej firmie zajmującej się profesjonalnym reprezentowaniem Klientów w sporach z ubezpieczycielami. Co ważne, taka firma powinna współpracować z prawnikami, którzy posiadają wieloletnią praktykę w uzyskiwaniu odszkodowań zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym.
Znaczący odsetek spraw ma bowiem finał w sądzie, ponieważ ubezpieczyciele uporczywie zaniżają należne wypłaty odszkodowań, bądź odmawiają ich wypłat całkowicie.

Zadania pełnomocnika osoby pokrzywdzonej w wypadku

Najważniejszym zadaniem pełnomocnika – oprócz uzyskania jak najwyższego odszkodowania – pozostaje nadzór i prawidłowe poprowadzenie postępowania karnego, które powinno doprowadzić do wyjaśnienia okoliczności wypadku. W każdym zdarzeniu, w którym ginie człowiek lub doznaje poważnych obrażeń ciała, prokuratura samodzielnie wszczyna śledztwo.

Do zadań profesjonalnego pełnomocnika należy właściwe reprezentowanie interesów poszkodowanego lub jego rodziny. Przykładowo wysokie przyczynienie do wypadku poszkodowanego jest na rękę towarzystwom ubezpieczeniowym, ponieważ im wyższe przyczynienie, tym mniejsze płacą odszkodowanie lub zadośćuczynienie poszkodowanemu. Zadaniem dobrego pełnomocnika pozostaje takie wyjaśnienie okoliczności zdarzenia, żeby pokazać, w jaki sposób faktycznie doszło do wypadku. Często udaje się wówczas całkowicie zbić przyczynienie się poszkodowanego do wypadku, bądź znacząco je zmniejszyć. Mniejsze przyczynienie oznacza wyższe odszkodowanie bądź zadośćuczynienie dla ofiary wypadku.

Prowadzenie sprawy odszkodowawczej wiąże się z koniecznością orientowania się w aktualnych przepisach prawa, jak i orzecznictwie polskich sądów. Jest to najczęściej główny powód, dla którego poszkodowani decydują się szukać pomocy w rękach profesjonalnego pełnomocnika, dzięki któremu uzyskanie sprawiedliwej rekompensaty za krzywdę staje się realne.

Jak wysokie odszkodowanie bądź zadośćuczynienie można uzyskać po interwencji doświadczonego pełnomocnika?

Pytanie o to, jak wysoką kwotę odszkodowania można uzyskać stanowi jedną z najczęstszych kwestii nurtujących osoby poszkodowane bądź ich bliskich. Jednak każda sprawa jest inna i w każdym przypadku może to wyglądać nieco inaczej. Dlatego najlepiej operować na konkretnych przykładach.

Poniżej podajemy kilka wybranych spraw, które zakończyliśmy z powodzeniem i wysokimi dla poszkodowanych kwotami. Warto także zwrócić uwagę na to, jak dużo więcej udaje się uzyskać dla osoby pokrzywdzonej w wypadku lub jej bliskich, niż chce pierwotnie przyznać zakład ubezpieczeń. :

  1. 1 mln zł dla poszkodowanego w wypadku motocyklisty
  2. 700 tys. zł zadośćuczynienia za poważne obrażenia
  3. Prawie 600 tys. zł dla żony i dzieci zmarłego w wypadku kierowcy
  4. Ponad pół miliona złotych dla pasażerki autobusu za wypadek
  5. 480 tys. zł dla rodziny zmarłego w wypadku motocyklisty
  6. 354 tys. zł dla rodziców zmarłego w wypadku syna
  7. Ubezpieczyciel chciał przyznać 55 mniej, niż należało się poszkodowanemu
  8. 23 razy więcej dla pokrzywdzonego w wypadku chłopaka
  9. Bez interwencji prawnika poszkodowany otrzymałby 3,5 razy mniejsze zadośćuczynienie
  10. Wykluczenie przyczynienia poszkodowanej i ponad 3 razy wyższe zadośćuczynienie

AUXILIA S.A. kompleksowo poprowadzi sprawę i uzyska wysokie odszkodowanie po wypadku

Powierzając swoją sprawę firmie AUXILIA S.A. otrzymujesz szansę uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania. Prawnicy ze współpracującej kancelarii prawnej profesjonalnie i kompleksowo poprowadzą dla ciebie sprawy z zakresu postępowania karnego oraz cywilnego. W ramach współpracy doprowadzimy zarówno do skazania sprawcy wypadku, jak i uzyskania wysokiego odszkodowania z polisy OC i polis prywatnych.

Nasze wieloletnie doświadczenie niejednokrotnie pozwoliło nam na poprowadzenie z sukcesem nawet najbardziej skomplikowanych spraw. Skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta, aby poznać więcej szczegółów oraz uzyskać darmową i niezobowiązującą analizę swojej sprawy. Zadzwoń: https://auxilia.pl/zadzwon-do-nas/.

Bądź napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 5/5
(głosy: 2)