Wykluczenie przyczynienia poszkodowanej i ponad 3 razy wyższe zadośćuczynienie

Wykluczenie przyczynienia poszkodowanej i ponad 3 razy wyższe zadośćuczynienie

Przez przejście dla pieszych przechodziły dwie młode dziewczyny, które potrącił jadący zbyt szybko samochód. Jednak powołany przez prokuraturę biegły stwierdził, że wina za wypadek leży w dużej mierze także po stronie pieszych. Prowadząca sprawę kancelaria prawna nie zgodziła się z tym. Dzięki jej interwencji i dalszemu postępowaniu, za całkowicie winnego wypadku został uznany kierowca, a poszkodowana otrzymała 350 tys. zł zadośćuczynienia za doznane krzywdy, czyli ponad 3 więcej niż mogłaby dostać bez pomocy prawnika.

Jak doszło do wypadku na przejściu dla pieszych?

W sierpniu 2013r. w Koninie doszło do tragicznego wypadku drogowego. Około godziny 20:30 dwie młode dziewczyny zostały potrącone na przejściu dla pieszych przez samochód osobowy. Jedna z nich Emilia Jakubowska* doznała poważnych obrażeń ciała, stanowiących chorobę realnie zagrażającą życiu, natomiast jej koleżanka poniosła śmierć.

Pomoc kancelarii prawnej w postępowaniu karnym

W trakcie śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Koninie został powołany biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Stwierdził on, że do wypadku doprowadziło zachowanie dziewczyn, które miały wtargnąć na jezdnię bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód. Według ustaleń biegłego piesze miały przebiegać przez przejście dla pieszych.

Natomiast kierowca samochodu osobowego według biegłego jedynie przyczynił się do wypadku, ponieważ poruszał się z prędkością rzędu 80 km/h, podczas gdy prędkość administracyjnie dopuszczalna wynosiła 50 km/h. Prokuratura Rejonowa złożyła w związku z tym akt oskarżenia do sądu przeciwko kierowcy pojazdu.

Pełnomocnik reprezentujący naszego Klienta, nie zgodził z opinią biegłego, że to piesze spowodowały wypadek. Jego zdaniem obie dziewczyny nie tylko nie były sprawczyniami wypadku, ale wręcz w ogóle się do niego nie przyczyniły.

W związku z tym pełnomocnik złożył wniosek o powołanie nowego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Sąd, po kilku rozprawach, uwzględnił ten wniosek i powołał nowego biegłego. Powołany biegły potwierdził, że wyłącznym sprawcą wypadku jest kierowca samochodu osobowego, który nie zachował szczególnej ostrożności i nie ustąpił pierwszeństwa pieszym przechodzącym prawidłowo przez przejście dla pieszych.

Kierowca samochodu, który potrącił Emilię i Karinę został prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku. Dzięki pomocy i zaangażowaniu kancelarii prawnej, przyczynienie poszkodowanej do wypadku zostało całkowicie wykluczone.

Pomoc kancelarii prawnej w postępowaniu cywilnym

Kancelaria prawna reprezentowała naszą Klientkę – Emilię również w postępowaniu cywilnym, w ramach którego do ubezpieczyciela zgłoszone zostały roszczenia o zapłatę zadośćuczynienia za krzywdę i odszkodowania dla poszkodowanej.

Jednakże z uwagi na niekorzystną opinię pierwszego biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych, która została wydana w sprawie karnej, ubezpieczyciel przyjął, że poszkodowana przyczyniła się do wypadku na poziomie 40% i o tyle też pomniejszył wszystkie przyznane jej kwoty zadośćuczynienia i odszkodowania. Niezależnie od przyczynienia, zakład ubezpieczeń zaniżył również kwotę zadośćuczynienia należną poszkodowanej i na etapie postępowania likwidacyjnego wypłacił jej z tego tytułu jedynie 108 tys. zł.

Radca prawny reprezentujący poszkodowaną w sprawie cywilnej, po wydaniu korzystnej opinii drugiego biegłego w postępowaniu karnym i wykluczeniu przyczynienia, nie zgadzając się z ustalonym przyczynieniem oraz przyznanymi poszkodowanej kwotami zadośćuczynienia i odszkodowania, złożył do sądu pozew o zapłatę.

Sąd Okręgowy w Koninie uwzględnił powództwo, wykluczając całkowicie przyczynienie poszkodowanej i uznając, że odpowiednią kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanej stanowi 350 tys. zł. Sąd podwyższył również inne kwoty odszkodowania należne poszkodowanej.

Dzięki pomocy kancelarii w postępowaniu cywilnym, udało się całkowicie wyeliminować przyczynienie Emilii i jej zmarłej koleżanki do spowodowania wypadku, a tym samym uzyskać dla poszkodowanej m.in. trzykrotnie wyższą sumę zadośćuczynienia. Uzyskane kwoty stanowią rekompensatę za doznaną krzywdę i zwiększają szanse Emilii na poprawę stanu zdrowia.


Sygnatura sprawy karnej:


II K 2049/13 Sąd Rejonowy w Koninie


Sygnatura sprawy cywilnej:


I C 491/15 Sąd Okręgowy w Koninie


Osoba poszkodowana:


Emilia Jakubowska, lat 23


Przyczynienie:


40%


Pierwotnie przyznane zadośćuczynienie:


108 000 zł


Przyczynienie po sprawie karnej:


0%


Kwota przyznana po sprawie cywilnej:


350 000 zł


Efekt:


Zbicie przyczynienia z 40% do 0% i ponad
3 razy większa kwota zadośćuczynienia

* Z uwagi na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych dane osobowe zostały zmienione.

Ocena: 5/5
(głosy: 25)