Pomoc w odszkodowaniach za wypadki komunikacyjne

Pomoc w odszkodowaniach za wypadki komunikacyjne

Każda ofiara wypadku komunikacyjnego, bez względu na to, czy jest kierowcą, pieszym bądź pasażerem, może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Wypłata wysokiej kwoty roszczenia może pomóc zrekompensować poniesione w wyniku wypadku szkody. Ubieganie się o należną rekompensatę związane jest z przechodzeniem przez skomplikowane procedury, co skutecznie zniechęca poszkodowanych w dochodzeniu swoich praw. W takich przypadkach bezcenna może się okazać pomoc w odszkodowaniach komunikacyjnych oraz eksperckie wsparcie w tym zakresie.

Dla kogo pomoc w odszkodowaniu?

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego zostaliśmy poszkodowani, może należeć się nam odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet renta. Rodzaj odszkodowania zależy od negatywnych następstw wypadku. Następstwa te dotyczą materialnej i niematerialnej sfery naszego życia. Pomoc w odszkodowaniach należy się poszkodowanym za doznaną krzywdę i cierpienie, czyli za uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia (np. załamanie nerwowe, przewlekły ból) oraz wszelkie negatywne konsekwencje dla fizycznego i psychicznego zdrowia (np. długotrwałe cierpienie psychiczne wynikające z depresji lub oszpecenia).

Jakie świadczenia przysługują z tytułu odszkodowania po wypadku?

Odszkodowanie oraz zadośćuczynienie należą do najczęstszych roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wypadku. Wysokość świadczeń ma za zadanie pokryć wszystkie udokumentowane koszty, jakie ponieśliśmy wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Osoba poszkodowana może wówczas żądać od sprawcy wypadku zwrotu kosztów leczenia.

Do zwrotu kosztów leczenia należy:

 • Zakup leków lub środków opatrunkowych i ortopedycznych.
 • Koszty poniesione na konsultacje i zabiegi medyczne.
 • Koszty dojazdów na kontrole (wizyty) lekarskie i rehabilitacje.
 • Koszty nabycia sprzętów niezbędnych w normalnym procesie leczenia.
 • Koszty związane ze sprawowaniem opieki.

Musimy pamiętać o tym, że wszystkie koszty leczenia muszą zostać przez nas udokumentowane. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj domagają się okazania kopii dokumentacji medycznej, a także rachunków lub faktur potwierdzających koszty leczenia czy rehabilitacji. Zasada jest taka, że kwota odszkodowania nie może przekroczyć kosztów, jakie faktycznie ponieśliśmy jako poszkodowani, aby wrócić do zdrowia po wypadku komunikacyjnym.

Nie tylko jednorazowa wypłata roszczeń

Jeśli okaże się, że obrażenia powstałe w wypadku komunikacyjnym nie pozwalają Tobie pracować, ponieważ utraciłeś częściowo bądź całkowicie zdolność do pracy zarobkowej, wówczas możesz zażądać od sprawcy wypadku tzw. renty wyrównawczej. Wysokość renty ustala się przez porównanie dochodów osoby poszkodowanej przed wypadkiem i po nim.

Dodatkowo nasi Klienci mogą liczyć na następującą pomoc w dochodzeniu odszkodowania:

 • Zwrot kosztów poniesionych na zakup leków zwrot kosztów poniesionych na opiekę.
 • Zwrot kosztów poniesionych na dojazdy do placówek medycznych.
 • Zwrot kosztów poniesionych na przekwalifikowanie zawodowe.
 • Odszkodowania za koszty poniesione na leczenie i rehabilitację.
 • Zadośćuczynienia za ból i cierpienie psychiczne i fizyczne.
 • Wyrównanie z tytułu utraconego dochodu.

W jakim czasie możesz liczyć na wsparcie?

Na zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej sprawcy masz 3 lata (jeżeli szkoda nie wiąże się z popełnieniem przestępstwa). Mimo tak długiego okresu, nie powinieneś czekać zbyt długo ze zgłoszeniem. Im szybciej zgłosisz swoje roszczenia, tym większe masz szanse na sprawną i bezproblemową likwidację szkody. Zdecydowanie łatwiej będzie odtworzyć zaistniałe zdarzenie i ocenić wiążące się z nim następstwa.

Na staranie się o odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego masz:

 • 3 lata od momentu, w którym dowiedziałeś się o szkodzie i osobie (lub firmie ubezpieczeniowej) zobowiązanej do jej naprawienia (nie później niż 10 lat od dnia, w którym wystąpił wypadek).
 • 20 lat od dnia wystąpienia szkody, jeżeli wiąże się ona z popełnieniem przestępstwa lub jeśli sprawca jest nieznany.

Jaką pomoc w odszkodowaniach możemy Ci udzielić?

Naszą specjalność stanowi doradztwo prawne w sprawach odszkodowawczych i zadośćuczynieniu za uszczerbek na zdrowiu, poniesione straty materialne, finansowe oraz psychiczne. Jeśli uważasz, że ubezpieczyciel wypłacił Tobie zbyt niskie odszkodowanie lub wycenił szkodę nieadekwatnie do jej realnej wielkości i wywołanych nią skutków, przeprowadzimy Cię przez wszystkie formalności i pomożemy uzyskać możliwie najwyższą rekompensatę.

Naszą misją jest niesienie pomocy wszystkim tym, którzy nie mają wiedzy, możliwości i determinacji, aby walczyć z ubezpieczycielami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za wypłatę odszkodowania. Dysponujemy zespołem wykwalifikowanych i doświadczonych prawników, którzy reprezentują naszych Klientów zarówno przed ubezpieczycielem, jak i sądem. Jeżeli zastanawiasz się, gdzie udać się po usługi prawne w zakresie odszkodowań, zgłoś się do nas.

Potrzebujesz pomocy w odszkodowaniu? Napisz:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) celem udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przeze mnie poprzez formularz.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) w celach marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty Auxilia S.A w zgodzie z Polityką Prywatności.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej dotyczącej usług Auxilia S.A (ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z Polityką Prywatności. W celu przesłania informacji handlowej udostępniam wskazany powyżej e-mail i telefon.

Ocena: 4.3/5
(głosy: 3)